Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aanpassingen groottecriteria voor micro-ondernemingen, kleine, middelgrote en grote ondernemingen -update

By 2 juli 2024No Comments

Met een wet van 27 maart 2024 houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen ibis (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 maart 2024), heeft de wetgever de groottecriteria voor micro-ondernemingen, kleine, middelgrote en grote ondernemingen in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) aangepast.

Voor de toepassing van bepaalde vrijstellingen van bedrijfsvoorheffingen worden deze criteria in aanmerking genomen zoals o.a. de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing startende ondernemingen en/of de IPA-korting.

Nieuwe criteria

De groottecriteria van toepassing voor boekjaren met aanvang na 31/12/2023 zijn de volgende : 

Een kleine vennootschap (KMO) is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand : max. 50
 • jaaromzet (exclusief BTW) : max. 11.250.000 euro (i.p.v. 90.000)
 • balanstotaal : max. 6.000.000 euro (i.p.v. 4.000.000)

Een micro-vennootschap is een kleine vennootschap met rechtspersoonlijkheid die geen dochtervennootschap of moedervennootschap is en die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand : max. 10
 • jaaromzet (exclusief BTW): max. 900.000 euro (i.p.v. 700.000)
 • balanstotaal : max. 450.000 euro (i.p.v. 350.000)

Voor verbonden ondernemingen moeten de criteria inzake omzet en balanstotaal steeds op geconsolideerde (gegroepeerde) basis worden berekend. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld.

Als verbonden vennootschappen worden beschouwd:

 1. ° “met een vennootschap verbonden vennootschappen”:
  a) de vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent;
  b) de vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen;
  c) de vennootschappen waarmee zij een consortium vormt;
  d) de andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan van de vennootschappen bedoeld in a), b) en c);
 2. ° “personen verbonden met een persoon”, de natuurlijke en rechtspersonen die zijn verbonden met een persoon in de betekenis van het 1°.

Verschillende definities

Er worden verschillende definities gehanteerd om een kleine middelgrote onderneming (KMO) aan te duiden. Voor elke toepassing zal onderzocht moeten worden naar welke specifieke regeling en bijhorende criteria er verwezen wordt.

Consistentiebeginsel – eenmalige opschorting

Het overschrijden of niet meer overschrijden van meer dan 1 van voormelde criteria heeft pas gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin meer dan 1 van deze criteria voor de tweede keer (niet) werden overschreden. Voor een éénmalige overschrijding zal een vennootschap haar statuut van kleine vennootschap met andere woorden niet verliezen, zoals een vennootschap door het éénmalig niet overschrijden van meer dan één criterium evenmin een kleine vennootschap zal worden.

De overheid heeft echter beslist om het consistentiebeginsel éénmalig op te schorten en dit voor boekjaar 2024. Aldus zal bij een éénmalige overschrijding in boekjaar 2024 een vennootschap haar statuut van kleine vennootschap met andere woorden kunnen verliezen of door het éénmalig niet overschrijden van meer dan één criterium in datzelfde boekjaar een kleine vennootschap worden. Vanaf boekjaar 2025 moeten weer de ‘oude’ regels terug nageleefd worden. 

Inwerkingtreding

De wijziging is van toepassing op de boekjaren die een aanvang nemen na 31 december 2023.

Bron: Wet van 27 maart 2024 houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis, BS 29 maart 2024.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.