Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Advies Nationale Arbeidsraad m.b.t. behoud van sectorale arbeidsvoorwaarden bij wijziging van paritair comité

By 15 juli 2022No Comments

Naar aanleiding van de hervorming van het landschap van de paritaire comités heeft de Minister van Werk een voorontwerp van wet voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad (NAR hierna).

Zo wordt bijvoorbeeld in de sector van de petroleumnijverheid- en handel het paritair comité voor de arbeiders (PC 117) opgeheven en wordt het bevoegdheidsgebied van het paritair comité voor de bedienden (PC 211) uitgebreid naar de arbeiders van de sector. Terwijl al een tijdje terug PC 126 voor de stoffering en de houtbewerking ook bevoegd werd voor de bedienden van werkgevers die activiteiten uitoefenen die onder het toepassingsgebied van PC 126 vallen. Zie ons artikel voor meer info.

Achtergrond adviesvraag

Een wijziging van paritair comité heeft belangrijke gevolgen voor de rechten en plichten van de betrokken werkgevers en werknemers. Sectorspecifieke arbeidsvoorwaarden worden immers  hoofdzakelijk bepaald door sectorale cao’s.

Heel wat sectorale arbeidsvoorwaarden worden echter ook bij KB vastgelegd. Wanneer het KB vervolgens verwijst naar een paritair comité dat opgeheven wordt, dan vallen de betreffende KB’s ook zonder voorwerp en kunnen ze niet verder toegepast worden. Tussen de werking van het oude paritair comité en de werking van het nieuwe paritair comité, is er een periode waar er niet onmiddellijk een nieuw KB kan genomen worden op het ogenblik van de wijziging van het paritair comité, aangezien dit wel wat tijd in beslag neemt.

Het voorontwerp dat voor advies aan de NAR voorgelegd werd, wenst hier een einde aan te maken en te besluiten dat het KB van kracht blijft totdat het nieuwe bevoegde paritair comité een initiatief neemt om de KB’s te wijzigen of op te heffen.

Standpunt NAR

De NAR formuleert een alternatieve regeling.

Overeenkomstig de NAR moet gedurende de voorbereidende werkzaamheden tussen de paritaire comités het lot van de KB’s en de kwestie van de continuïteit van de loon- en arbeidsvoorwaarden bij de overgang van een paritair comité naar een ander paritair comité worden geregeld.

Wanneer het oude paritaire comité het lot van de KB’s niet regelen, stelt de NAR een wettelijke suppletieve overgangsregeling voor dat bij overgang naar een ander paritair comité de KB’s waarin de sectorale arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd van kracht blijven totdat het nieuwe bevoegde paritair (sub)comité een initiatief neemt om deze KB’s te wijzigen of op te heffen.

Op zich is de NAR het dus eens met het van kracht blijven van de betreffende KB’s doch enkel wanneer hierover bij de overgang en tijdens de voorbereidende werkzaamheden betreffende deze overgang niet over geregeld is.

Bron: Advies van de NAR van 28 juni 2022 m.b.t. het behoud van sectorale arbeidsvoorwaarden vastgesteld bij koninklijk besluit bij wijziging van paritair (sub)comité

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.