Sociaal-Juridisch

Afgestudeerde buitenlandse studenten krijgen langer tijd om job te vinden

By 29 juni 2021No Comments

Studenten uit derde landen die in België afstuderen moeten naar hun land van herkomst terugkeren behoudens wanneer ze onmiddellijk een job hebben gevonden in België.

In 2016 werd er vanuit de Europose Unie echter een nieuwe richtlijn uitgevaardigd met betrekking tot studenten uit derde landen die in een lidstaat van de EU wensen te studeren en verblijven. Als gevolg van deze richtlijn dient de Belgische vreemdelingenwetgeving dan ook te worden aangepast voor wat de studenten van derde landen betreft die naar België wensen te komen om er te studeren, en meer in het bijzonder rond de mobiliteit van deze studenten binnen de EU  door het invoeren van een “zoekjaar” na het afronden van hun studies.

Deze wijzigingen worden doorgevoerd via een wetsontwerp dat momenteel nog hangende is in de Kamer.

De studenten uit derde landen krijgen overeenkomstig dit wetsontwerp één jaar de tijd om een job te vinden in België. Deze tijdspanne geldt ook voor de studenten die een heel van hun hogere studies in een andere lidstaat van de EU gevolgd hebben in het kader van een mobiliteitsprogramma.

Tijdige aanvraag

Vijftien dagen vóór het verstrijken van de verblijfsvergunning als student moet de student uit het derde land zijn aanvraag indienen.

De student moet minstens afstuderen met één van de volgende diploma’s (kwalificatieniveau 5,6 of 7):

  • Graduaat
  • bachelor
  • master

Indien het een student betreft die zijn diploma via een buitenlandse onderwijsinstelling behaalde, zal de student een attest van deze instelling moeten bijbrengen dat de student afgestudeerd is.

Single permit

Hoewel de studenten uit derde landen meer tijd krijgen om een job te zoeken, zullen de voorwaarden voor de tewerkstelling van een derdelander in België wel voldaan moeten zijn. Bij een hoger opgeleid profiel dient de Belgische werkgever zo een specifiek hoger loon toe te kennen opdat de afgestudeerde derdelander toegelaten wordt tot de Belgische arbeidsmarkt ofwel dient deze persoon tewerkgesteld te worden binnen een knelpuntberoep.

Moest dit niet het geval zijn, zal de Belgische werkgever moeten aantonen dat er bijzondere economische en/of sociale redenen aanwezig zijn om deze werknemer aan te nemen.

Voorgaande is onder voorbehoud van de effectieve publicatie van de wetgevende teksten hieromtrent.

Bron: Wetsontwerp van 25 mei 2021 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat  betreft de studenten, Parl. St. 2020-21, 1981/001.

We blijven bereikbaar!

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze medewerkers werken momenteel van thuis uit en daarom hebben we onze manier van werken wat aangepast.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, ontvangen we graag alle vragen via e-mail. Stay safe!

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.