Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Alternerend leren Vlaanderen: Nieuwe model overeenkomst alternerende opleiding

By 31 augustus 2018juni 13th, 2019No Comments

De Vlaamse Regering heeft enkele wijzigingen aangebracht in de regels over de alternerende opleidingen, in het bijzonder wat betreft de voorwaarden voor de onderneming, de beroepsmogelijkheden en de modelovereenkomsten.

Voorwaarden onderneming

Enkel erkende ondernemingen kunnen een werkplek aanbieden aan een jongere. Aan deze erkenning zijn natuurlijk voorwaarden verboden. Het hebben van voldoende financiële draagkracht is een van deze voorwaarden.

Er wordt verduidelijkt dat bij de beoordeling van de financiële draagkracht, onder meer rekening wordt gehouden met achterstallige belastingen en met achterstallige bijdragen te innen door een instelling belast met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen. Er wordt geen rekening gehouden met bedragen die het voorwerp uitmaken van een afbetalingsplan bij de instelling belast met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen dat wordt geëerbiedigd.

Beroepsmogelijkheden

De erkenning die verkregen dient te worden is geldig voor een periode van 5 jaar. Deze kan ook ingetrokken worden als blijkt dat de onderneming niet langer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden of haar plichten niet naleeft. Een onderneming kan beroep aantekenen tegen de weigering van een erkenningsaanvraag of intrekking van de erkenning.

Wat zijn de gevolgen van een beroepsprocedure op de lopende overeenkomsten?

Het nieuwe besluit bepaalt dat zolang de beroepsprocedure tegen de niet-erkenning van de onderneming loopt, zij geen overeenkomsten kan sluiten.

Ingeval het een beroepsprocedure betreft tegen de opheffing van de erkenning van de onderneming of tegen de tijdelijke uitsluiting van de onderneming, kan de onderneming geen nieuwe overeenkomsten sluiten zolang de procedure loopt. De lopende overeenkomsten kunnen wel verder uitgevoerd worden. Zolang de beroepsprocedure tegen de definitieve uitsluiting van de onderneming loopt, kan zij geen nieuwe overeenkomsten sluiten. De lopende overeenkomsten worden beëindigd.

Modelovereenkomsten

Er is nieuw model beschikbaar voor de overeenkomst alternerende opleiding. 

Ook worden er wijzigingen aangebracht aan de stageovereenkomst alternerende opleiding. 

De belangrijkste wijziging betreft het opnemen van het uurrooster als bijlage.  Het uurrooster vermeldt zowel voor de opleidingsdagen in de school als in de onderneming:

    • het exacte aanvangs- en einduur van de opleidingsdag;
    • het tijdstip en de duur van de pauzes;
    • de gebruikelijke rustdag(en).

De onderneming moet de overeenkomst registreren op www.werkplekduaal.be of bezorgt een kopie van de overeenkomst aan Syntra Vlaanderen.

Syntra Vlaanderen registreert de overeenkomst in haar opvolgsysteem.

Inwerkingtreding

Bovenstaande regels zijn in werking getreden op 1 juli 2018 en zijn enkel van toepassing in het Vlaamse Gewest.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni  2018 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden van de onderneming, de beroepsmogelijkheden en de modelovereenkomsten, BS 22 augustus 2018; www.syntravlaanderen.be/duaal-leren

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.