Sociaal-Juridisch

Corona-afbetalingsplannen RSZ voor Q3 en Q4 2020

By 26 augustus 2020 No Comments

Een onderneming die door het coronavirus financiële moeilijkheden ondervond om de sociale bijdragen te betalen, kon voor het eerste en tweede kwartaal 2020 en voor de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2019 een minnelijk afbetalingsplan aanvragen bij de RSZ (‘corona-afbetalingsplan‘).  Concreet moet men dan maandelijkse afbetalingen doen voor een maximum van 24 maanden. Als het afbetalingsplan strikt wordt nageleefd, worden er ook geen bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of verwijlinteresten aangerekend.

Dit in tegenstelling tot de klassieke afbetalingsplannen  voor alle kwartalen en rechtzettingen met toepassing van sancties van laattijdigheid. Deze zijn begrepen in de betalingsmodaliteiten, met mogelijke kwijtschelding a posteriori wanneer de bijdragen betaald zijn.

Aangezien heel wat ondernemingen lijden onder de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus te bestrijden en om deze ondernemingen te helpen deze periode te overbruggen heeft Minister De Block aangekondigd dat ook tijdens het derde en vierde kwartaal 2020 een beroep gedaan kan worden op de hierboven vermelde ‘corona-afbetalingsplannen’ bij de RSZ.

Op deze manier wil men liquiditeitsproblemen en faillissementen bij deze ondernemingen vermijden.

 

Opgelet: dit werd nog niet officieel gecommuniceerd door de RSZ. 

 

Bron:  www.maggiedeblock.be/werkgevers-kunnen-ook-tijdens-derde-en-vierde-kwartaal-een-beroep-doen-op-corona-afbetalingsplannen ; KB nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BS 12 mei 2020. 

We blijven bereikbaar!

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze medewerkers werken momenteel van thuis uit en daarom hebben we onze manier van werken wat aangepast.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, ontvangen we graag alle vragen via e-mail. Stay safe!

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.