Sociaal-Juridisch

Coronavirus: invloed op pensioen? – update

By 8 juli 2020juli 28th, 2020No Comments

De wetgeving werd tijdelijke aangepast m.b.t. bijverdienen, de cumul van inkomsten, pensioenopbouw, ….. gelet op de coronacrisis.

Bijverdienen tijdens pensioen

Er zijn bepaalde gepensioneerden en ouderen die een IGO ontvangen die een beroepsactiviteit hebben aangevat of uitgebreid i.h.k.v. de strijd tegen het coronavirus COVID-19 in een cruciale sector of in de essentiële diensten (MB 23/03/2020). Deze inkomsten zullen van 01/03/2020 tot 30/06/2020 (verlengbaar via KB) niet in rekening gebracht worden voor de toegelaten inkomsten voor 2020. Deze inkomsten komen dus bovenop hun pensioen of IGO. 

Opgelet: na afloop van de pandemie zullen opnieuw de gewone regels m.b.t. bijverdienen als gepensioneerde gelden.

Bovenstaande regeling werd bij KB verlengd tot 31/08/2020

Tijdelijke werkloosheidsuitkering

Bepaalde gepensioneerden die bijklussen zijn nu tijdelijk werkloos door de coronamaatregelen.

Voor de periode van 01/03/2020 tot 30/06/2020 (verlengbaar bij KB) hebben tijdelijke werkloosheid en andere inkomsten of voordelen die men naar aanleiding van de pandemie van de overheid ontvangt, geen invloed op de uitbetaling van het pensioen. De tijdelijke werkloosheid (overmacht of economische redenen) moet te wijten zijn aan het coronavirus COVID-19. De inkomsten kunnen bijgevolg gecumuleerd worden met het pensioen.

Opgelet: na afloop van de pandemie zullen opnieuw de gewone regels gelden. Dan zal tijdelijke werkloosheid terug tot gevolg hebben dat het pensioen wordt geschorst omdat het pensioen niet gecombineerd kan worden met een sociale uitkering (m.u.z. 12 maand met een overlevingspensioen).

Bovenstaande regeling werd bij KB verlengd tot 31/08/2020

Ook de reglementering voor het recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering voor 65-plussers werd ondertussen aangepast. Normaal gezien kan een werknemer die na de leeftijd van 65 jaar blijft werken, enkel tijdelijke werkloosheidsuitkeringen genieten als hij geen rustpensioen ontvangt en de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van medische overmacht. De wet van 09/06/2020 heeft dit retroactief aangepast vanaf 01/02/2020 zolang de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid van toepassing is (voorlopig tot 31/08/2020).  Hierdoor kunnen ook 65-plussers die een rustpensioen genieten een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen. 

Pensioenopbouw

Tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus COVID-19 en corona-ouderschapsverlof worden beschouwd als ‘gewerkt’ voor de pensioenopbouw. Er wordt hiervoor rekening gehouden met een fictief loon.

 

Bron: Wet van  07/05/2020 houdende dringende maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 18 mei 2020; https://www.sfpd.fgov.be/nl/gevolgen-corona#werken; Wet van 9 juni tot invoering van een recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar omwille van het COVID-19-virus, BS 12 juni 2020; KB van 06/07/2020 tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 07/05/2020 houdende dringende maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 8 juli 2020.

 

We blijven bereikbaar!

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze medewerkers werken momenteel van thuis uit en daarom hebben we onze manier van werken wat aangepast.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, ontvangen we graag alle vragen via e-mail. Stay safe!

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.