Sociaal-Juridisch

Coronavirus – provinciale maatregelen seizoensarbeiders

By 27 augustus 2020 augustus 31st, 2020 No Comments

In de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen werden er provinciale maatregelen opgelegd m.b.t. seizoensarbeiders.

Provinciale maatregelen

Gelet op het feit dat er in de zomerperiode veel seizoensarbeiders naar België afreizen vanuit eventuele risicogebieden werd er op provinciaal niveau bijkomende maatregelen opgelegd.

  • Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in bovenvermelde provincies als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat op de website van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten bij aankomst in de provincie meteen een coronatest laten afnemen en moeten in afwachting van het resultaat van de test in quarantaine gaan.
  • Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de bovenvermelde provincies als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat op de website van de FOD Buitenlandse Zaken als groene zone is aangeduid, moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen dient meteen een arts te worden geraadpleegd.
  • De werkgevers in de bovenvermelde provincies zijn ertoe gehouden om dagelijks de temperatuur te nemen van hun seizoenarbeiders, deze te registreren en bij verhoogde temperatuur of ziektesymptomen meteen een arts te raadplegen.
  • De seizoenarbeiders worden op de bedrijven in de bovenvermelde provincies tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in die groep bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting bestaat, moet de ganse groep afgezonderd worden in afwachting van het testresultaat.

De hierboven vermelde verplichtingen gelden vanaf 01/08/2020 tot 31/08/2020. Voor de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen werd deze einddatum verlengd tot 30/09/2020. Voor de provincie Oost-Vlaanderen werd de einddatum verlengd tot 31/10/2020.

GDPR

U dient deze verwerking van gegevens te registreren in het verwerkingsregister. Deze gegevens mogen uiteraard ook maar beperkt bijgehouden worden. U zou hier een bewaartermijn van bijvoorbeeld 14 dagen kunnen hanteren. Daarna dienen deze gegevens verwijderd te worden.

Oproep sociale partners HRPB

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk trekken aan de alarmbel i.v.m. de w ze waarop besluitvorming vandaag gebeurt over preventie van virusoverdracht via het werk.
De directe aanleiding hiertoe zijn de hierboven vermelde provinciebesluiten inzake seizoenarbeid, onvoldoende kennis over en aandacht voor de rol die arbeidsartsen opnemen en kunnen opnemen in de preventie van virusoverdracht en merkwaardige beslissingen en praktijken rond het testen en rond het nemen van de temperatuur van werknemers.

De sociale partners stellen vast dat: 

  • op het terrein vaak verwarring ontstaat door tussenkomst van diensten die niet zijn met de arbeidswereld;
  • op het vlak van de regelgeving er incoherenties zijn doordat zelfs tegenstrijdige bepalingen op verschillende bevoegdheidsniveaus worden opgesteld, via KB, MB, politiebesluiten van Gouverneurs, …;
  • er geen duidelijke logistiek toepasbare regelgeving is;
  • er geen link is met bestaande akkoorden, onder meer tussen de sociale partners.

Deze vaststellingen zijn niet van die aard om de rechtszekerheid en efficiëntie van het systeem te bevorderen.
De Hoge Raad is van oordeel dat een systematisch voorafgaand overleg met de betrokken sociale partners moet worden voorzien wanneer een preventiemaatregel hen aanbelangt en dringen zij aan op coherentie, eenvormigheid en duidelijkheid van maatregelen. Dit vereist vooreerst dat de beslissingen (op alle bestuursniveaus) die gevolgen hebben voor de arbeidsverhoudingen voor het hele land worden gecoördineerd en beslist door één “leidende instantie”. Dit vereist eveneens dat alle preventiemaatregelen van virusbestrijding die zich afspelen
binnen de arbeidsrelaties door deze ééngemaakte leidende instantie systematisch worden voorgelegd aan de Hoge Raad die steeds in overleg is met de FOD WASO.
De sociale partners binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben een aantal principes uitgewerkt die als raamwerk moeten dienen voor het bepalen en evalueren van deze maatregelen. 

 

Bron: Politiebesluit Provincie Limburg van 19/08/2020; Politiebesluit Provincie Limburg van 31/07/2020; Politiebesluit Provincie Vlaams-Brabant van 19/08/2020; Politiebesluit Provincie Vlaams-Brabant van 31/07/2020; Politiebesluit Provincie West-Vlaanderen van 06/08/2020; Politiebesluit Provincie West-Vlaanderen van 25/08/2020; Politiebesluit Provincie Oost-Vlaanderen van 07/08/2020; Politiebesluit Provincie Oost-Vlaanderen van 21/08/2020; Politiebesluit Provincie Antwerpen van 10/08/2020;  Politiebesluit Provincie Antwerpen van 26/08/2020.

We blijven bereikbaar!

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze medewerkers werken momenteel van thuis uit en daarom hebben we onze manier van werken wat aangepast.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, ontvangen we graag alle vragen via e-mail. Stay safe!

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.