Sociaal-Juridisch

Coronavirus: Werkgever en RSZ

By 25 maart 2020 maart 26th, 2020 No Comments

Uitstel van betaling voor RSZ-bijdragen

1. Automatisch uitstel

Er is een automatisch uitstel van patronale bijdragen tot 15 december 2020 voor al de sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de overheidsmaatregelen vermeld in de ministeriële besluiten van 13, 18 23 en 24 maart 2020.

Dit automatisch uitstel zal voornamelijk via de DmfA-gegevens lopen zijnde, het paritair comité, de RSZ-categorie en de NACE-codes van de onderneming.

Als je graag wilt weten of je in aanmerking komt voor het automatisch uitstel dan kan je dit checken via deze link. Je moet dan wel je ondernemingsnummer bij de hand hebben.

2. Uitstel na voorafgaande aangifte voor niet-essentiële ondernemingen

Niet-essentiële ondernemingen die niet door een verplichte sluiting getroffen zijn maar die de maatregelen van social distancing (1.5 meter afstand) op de werkvloer of in het georganiseerd vervoer door de werkgever niet kunnen naleven en hierdoor de onderneming moeten sluiten, kunnen via een verklaring op eer een uitstel vragen aan de RSZ.

Voor niet-essentiële ondernemingen, die om andere redenen dan het niet naleven van de sanitaire maatregelen (social distancing) de onderneming hebben gesloten, omwille van bijvoorbeeld de sluiting van toeleveranciers of de sluiting wegens het feit dat klanten gesloten zijn, kan ook via een verklaring op eer een uitstel gevraagd worden aan de RSZ.

Om in aanmerking te komen voor het uitstel, moet er sprake zijn van een volledige sluiting. De RSZ aanvaardt als volledige sluiting, ondernemingen die de productie en verkoop stopzetten. Het is dus mogelijk dat de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers laat werken voor bijvoorbeeld veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enz.

Ondernemingen waar er geen sprake is van een volledige sluiting, maar waarvan de economische activiteit wel sterk gedaald is omwille van het coronavirus voor het tweede kwartaal 2020, zullen nog nadere instructies ontvangen over een eventueel uitstel.

De verklaring op eer is beschikbaar op de portaalsite van de RSZ.

A posteriori controles op de naleving van de voorwaarden door de RSZ zijn steeds mogelijk.

3. Praktisch

Het uitstel is van toepassing op alle door de RSZ-geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid).

Opgelet: De RSZ-aangifte moet wel nog steeds binnen de gestelde termijnen ingediend worden.

Indien u als werkgever zich nog niet geregistreerd hebt via de portaalsite van de RSZ, is het aangewezen dat u dit spoedig doet, zodat u de verklaring op eer tijdig kan indienen. Zie hier de betreffende info.

 

Minnelijke afbetalingsplan

Een onderneming die door het coronavirus financiële moeilijkheden ondervindt om de sociale bijdragen te betalen, kan voor het eerste en tweede kwartaal 2020 een minnelijk afbetalingsplan aanvragen bij de RSZ. Hier vind je de aanvraagprocedure terug. In het vak ‘Uw motivatie’ leg je uit op welke manier je onderneming financieel getroffen is door het coronavirus.

Je doet dan maandelijkse afbetalingen voor een maximum van 24 maanden. Let wel, de RSZ geeft geen garantie dat het correct betalen van de socialezekerheidsbijdragen je vrijstelt van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de richtlijnen van de bevoegde diensten en/of wijzigingen van de wetgevende bepalingen terzake.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.