Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Deadline opleidingsplan 31 maart

By 31 januari 2024No Comments

Om de opleiding van werknemers te ondersteunen verplicht de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen (zogenaamde arbeidsdeal) werkgevers die 20 of meer werknemers in dienst hebben om opleidingsplannen op te stellen.

Voorlopig zijn werkgevers met minder dan 20 werknemers vrijgesteld van deze verplichting.

Opleidingsplan

Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten jaarlijks een formeel opleidingsplan opstellen tegen 31 maart. 

Uiterlijk 15 maart moeten werkgevers dit plan voor advies voorleggen aan de bevoegde overlegorganen, of bij gebreke hier aan, aan de werknemers.

Het plan bevat minimaal de formele en informele opleidingen en geldt voor een minimumduurtijd van 1 jaar. Ook moet er in opgenomen worden welke de opleidingen zijn die aangeboden worden, en de doelgroep van de opleidingen.

Inhoudelijk moet er ook gekeken worden dat het opleidingsplan rekening houdt met de risicogroepen, de knelpuntberoepen – al dan niet op sectoraal niveau bepaald-, en ook de genderdimensie. Het gaat hier niet om een juridische verplichting, maar wel om een aanbeveling.

De paritaire comités kunnen de minimale voorwaarden nog bepalen die het opleidingsplan moet bevatten.

Duurtijd

Het plan wordt minimaal voor een duurtijd van één jaar gesloten. Een meerjarenplan is ook mogelijk, maar de sociale overlegorganen behouden hierbij wel hun recht op raadpleging (bv. evaluatie van het lopende plan). Dit onderdeel wordt dan ook best voorzien in een meerjarenplan.

Deadline

Als het reeds opgestelde opleidingsplan van 2023 binnen de onderneming eentje van bepaalde duur van één jaar is of wanneer in 2024 de kaap van de 20 werknemers overschreden wordt, heeft u tot uiterlijk 31 maart 2024 om het opleidingsplan op te stellen.

Formaliteiten

De regelgeving voorziet dat de werkgever binnen de maand na de inwerkingtreding van het opleidingsplan op elektronische wijze een afschrift daarvan aan de door de Koning aangewezen ambtenaar zendt. Echter, is de bevoegde ambtenaar momenteel nog niet aangeduid en zijn de nadere regels en voorwaarden nog niet vastgesteld. Bij gebrek aan meer precieze modaliteiten vastgelegd in een Koninklijk Besluit, moet dit plan voorlopig binnen het bedrijf worden gehouden.

Momenteel is er geen sanctie voorzien wanneer het plan niet tijdig klaar is.

Als de plannen niet worden opgesteld, kan dit wel het onderwerp uitmaken van sociaal overleg binnen de onderneming. Een strafbepaling kan in de toekomst uiteraard wel voorzien worden.

Bron : Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 10 november 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.