Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verplichte opmaak van een opleidingsplan – update

By 31 januari 2024juni 28th, 2024No Comments

Om de opleiding van werknemers te ondersteunen verplicht de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen (zogenaamde arbeidsdeal) werkgevers die 20 of meer werknemers in dienst hebben om opleidingsplannen op te stellen.

Voorlopig zijn werkgevers met minder dan 20 werknemers vrijgesteld van deze verplichting.

Opleidingsplan

Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten jaarlijks een formeel opleidingsplan opstellen tegen 31 maart. 

Uiterlijk 15 maart moeten werkgevers dit plan voor advies voorleggen aan de bevoegde overlegorganen, of bij gebreke hier aan, aan de werknemers.

Het plan bevat minimaal de formele en informele opleidingen en geldt voor een minimumduurtijd van 1 jaar. Ook moet er in opgenomen worden welke de opleidingen zijn die aangeboden worden, en de doelgroep van de opleidingen.

Inhoudelijk moet er ook gekeken worden dat het opleidingsplan rekening houdt met de risicogroepen, de knelpuntberoepen – al dan niet op sectoraal niveau bepaald-, en ook de genderdimensie. Het gaat hier niet om een juridische verplichting, maar wel om een aanbeveling.

De paritaire comités kunnen de minimale voorwaarden nog bepalen die het opleidingsplan moet bevatten.

Duurtijd

Het plan wordt minimaal voor een duurtijd van één jaar gesloten. Een meerjarenplan is ook mogelijk, maar de sociale overlegorganen behouden hierbij wel hun recht op raadpleging (bv. evaluatie van het lopende plan). Dit onderdeel wordt dan ook best voorzien in een meerjarenplan.

Deadline

Als het reeds opgestelde opleidingsplan van 2023 binnen de onderneming eentje van bepaalde duur van één jaar is of wanneer in 2024 de kaap van de 20 werknemers overschreden wordt, heeft u tot uiterlijk 31 maart 2024 om het opleidingsplan op te stellen.

Formaliteiten

De regelgeving voorziet dat de werkgever binnen de maand na de inwerkingtreding van het opleidingsplan op elektronische wijze een afschrift daarvan aan de door de Koning aangewezen ambtenaar zendt. Echter, is de bevoegde ambtenaar momenteel nog niet aangeduid en zijn de nadere regels en voorwaarden nog niet vastgesteld. Bij gebrek aan meer precieze modaliteiten vastgelegd in een Koninklijk Besluit, moet dit plan voorlopig binnen het bedrijf worden gehouden.

Momenteel is er geen sanctie voorzien wanneer het plan niet tijdig klaar is.

Als de plannen niet worden opgesteld, kan dit wel het onderwerp uitmaken van sociaal overleg binnen de onderneming. Een strafbepaling kan in de toekomst uiteraard wel voorzien worden.

Sectoraal opleidingsplan PC 200?

De sectorale cao in PC 200 inzake opleiding voorziet verschillende verplichtingen afhankelijk van de grootte van de onderneming. 

  • Ondernemingen met minder dan 10 werknemers: gemiddeld 4 collectieve opleidingsdagen per voltijds equivalent voor een periode van telkens 2 jaar (waarbij de eerste periode loopt van 1 januari 2024 t.e.m. 31 december 2025), waarvan gemiddeld 1 individuele opleidingsdag per jaar voor een voltijdse bediende.
  • Ondernemingen met minstens 10 werknemers en minder dan 20 werknemers: gemiddeld 4,5 collectieve opleidingsdagen per voltijds equivalent aangeboden voor een periode van 2 jaar (waarbij de eerste periode loopt van 1 januari 2024 t.e.m. 31 december 2025), waarvan 1 individuele opleidingsdag per jaar voor een voltijds bediende.
  • Ondernemingen met 20 of meer werknemers: er is voorzien in een groeipad 
    • 3 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds bediende vanaf 1 januari 2024;
    • 4 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds bediende vanaf 1 januari 2026;
    • 5 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds bediende vanaf 1 januari 2028.

Het is niet meer nodig om een sectoraal opleidingsplan te hebben om in aanmerking te komen voor opleidingspremies in PC 200. 

Vanaf 2024 hoeven bedrijven geen opleidingsplan meer te registreren op sectoraal niveau. Alle bedrijven van pc 200 hebben automatisch recht op de diensten en voordelen die Cevora aanbiedt. Het maximumbudget van de opleidingspremies werd ook verhoogd van 2.500 euro naar 5.000 euro. 

Uiteraard moeten de ondernemingen met minstens 20 werknemers wel verplicht het hierboven vermelde opleidingsplan (ihkv de arbeidsdeal) opstellen. 

Ondernemingen die ressorteren onder PC 200 met minder dan 20 werknemers die een opleidingsplan opstellen met minimum 1 opleiding in 2024 kunnen aanspraak maken op een premie van 500 euro. 

 

Bron : Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 10 november 2022. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.