Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Economische werkloosheid bedienden – bewijs voor ondernemingen die niet aan de btw onderworpen zijn

By 29 november 2023No Comments

Voor de toepassing van economische werkloosheid bedienden is het vereist dat de onderneming erkend wordt als onderneming in moeilijkheden (preliminaire voorwaarden). Hiervoor dienen de nodige administratieve stappen doorlopen te worden en moet er rekening gehouden worden met een doorlooptijd.

Voor deze erkenning als onderneming in moeilijkheden moet men voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • Hetzij een substantiële vermindering (10 % in vergelijking met hetzelfde kwartaal van één van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat) van het zakencijfer, van de productie of van de bestellingen. Het bewijs van de daling van het omzetcijfer wordt geleverd door de BTW-aangiften van de betreffende kwartalen. Een vermindering van de productie of van de bestellingen kan, naast de BTW-aangiften ten indicatieve titel, aangetoond worden door andere bewijskrachtige documenten zoals boekhoudkundige stukken en verslagen aan de ondernemingsraad.
  • Hetzij een aanzienlijk gebruik (minstens 10 % van het totaal aantal dagen aangegeven aan de RSZ) van de tijdelijke werkloosheid voor werklieden.
  • Hetzij door de Minister van Werk erkend zijn als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

Er bestaan echter ondernemingen die niet aan de btw zijn onderworpen, zoals sommige ondernemingen uit de social profit.

Gelet op voorgaande voorziet de wet houdende diverse arbeidsbepalingen dat deze ondernemingen de daling van hun omzet, productie of bestellingen kunnen bewijzen op basis van alle documenten of rechtvaardigingsstukken van boekhoudkundige aard, andere dan btw-aangiften.

 

Deze wijziging zal in werking treden op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, op 3 december 2023.

 

Bron: wet van 05/11/2023 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 23 november 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.