Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Federal Learning Account van toepassing vanaf 2024?

By 31 oktober 2023november 2nd, 2023No Comments

De Federal Learning Account betreft een elektronische toepassing die de werkgevers en werknemers in staat zou moeten stellen de individuele en sectorale opleidingsrechten te beheren en te consulteren.

Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten immers in het kader van het individueel opleidingsrecht van de werknemer, de opleidingsdagen registreren via een individuele opleidingsrekening en deze bijhouden in het persoonlijk dossier van de werknemer.

De Federal Learning Account zou de rol van de individuele opleidingsrekening overnemen. Er was hieromtrent veel onduidelijkheid en de NAR heeft in zijn advies hier ook naar verwezen.

Thans werd het voorontwerp van wet in een tweede leiding door de Ministerraad goedgekeurd.

Met het invoeren van de Federal Learning Account wenst de wetgever een digitale databank te creëren dat het volgen en beheren van opleidingen eenvoudiger maakt, zowel voor de werkgever als de werknemer.

Welke gegevens?

In deze account moeten worden geregistreerd per kwartaal:

  • het totaal aantal opleidingsdagen waarop de werknemer recht heeft (individueel als sectoraal) in een bepaald jaar;
  • het aantal gevolgde opleidingsdagen en de gevolgde opleidingen (zowel formeel als informeel);
  • het (resterende) opleidingskrediet.

Verder worden ook een aantal persoonsgegevens van de werknemer geregistreerd.

Het betreft niet enkel registratie van de formele opleidingen (vb. seminarie), georganiseerd door externe partijen maar ook de informele opleiding (vb. coaching, begeleiderschap, studiebezoeken, zelfstudie, workshops, lezingen, on-the-job training…) die bijvoorbeeld op de werkvloer gehouden worden.

Er is dus sprake van een extra administratieve verplichting opgelegd waarbij de gevolgde opleiding, de bijhorende basiskenmerken van de opleiding (zoals begin, einde, aard, resultaat en eventueel de financiering ervan) en het aantal verbonden opleidingsdagen ieder kalenderkwartaal worden geregistreerd.

De werkgever heeft na de inwerkingtreding van de wet 6 maanden de tijd om deze informatie van de werknemers die reeds in dienst zijn, te registreren.

Wie?

Op de werkgevers uit de privésector rust deze verplichting aangezien het voorontwerp voor het toepassingsgebied naar de CAO-wet verwijst. Werkgevers uit de publieke sector behoudens enkele uitzonderingen hebben dus geen registratieplicht.

Andere actoren?

Naast de werkgevers en werknemers kunnen ook een heel aantal andere instellingen toegang krijgen tot de Federal Learning Account, zoals o.a. VDAB, Forem, ACTIRIS, sectorale opleidingsfondsen, fondsen voor bestaanszekerheid, entiteiten die de gegevens nodig hebben voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek, …

Ook de overheid zal toegang hebben tot de Federal Learning Account in het kader van het controleren van de registratieverplichting die op de werkgever rust. Indien werkgevers hun verplichting niet nakomen, zullen zij op een “naming and shaming”lijst vermeld worden, die dan online gepubliceerd zal worden op de website van de FOD WASO en per kwartaal overgemaakt wordt aan de NAR en de PC’s. De werkgever heeft 30 dagen de tijd om zich terug in regel te stellen, en terug van de lijst geschrapt te worden.

Inwerkingtreding

Normaal gezien zou de Federal Learning Account per 1 januari 2024 in werking treden. Zoals hierboven reeds vermeld, heeft de werkgever na de inwerkingtreding van de wet 6 maanden de tijd om deze informatie van de werknemers die reeds in dienst zijn, te registreren.

Er is echter een amendement ingediend om de inwerkingtreding met 3 maanden op te schuiven, namelijk naar 1/4/2024.

 

Bron: Voorontwerp van wet goed betreffende de oprichting en het beheer van een elektronische toepassing “Federal Learning Account”.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.