Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Flexibilisering thematische verloven voor aanvragen vanaf 01/06/2019

By 28 mei 2019No Comments

Het KB van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven werd op 22 mei 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit KB voorziet in de langverwachte flexibilisering van de thematische verloven.

De nieuwe opnamevormen zijn van toepassing op aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 01/06/2019 en vereisen het akkoord van de werkgever.

De RVAuitkeringen werden verhoudingsgewijs aangepast.

1. 1/10 ouderschapsverlof 

Er wordt voorzien in de mogelijkheid voor werknemers om hun voltijdse prestaties in het kader van ouderschapsverlof te verminderen met één dag om de twee weken of met een halve dag per week, mits akkoord van de werkgever.

De werkgever die de opname van 1/10 ouderschapsverlof weigert, moet dit schriftelijk meedelen aan de werknemer binnen 1 maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de werknemer

Opgelet: deze mogelijk bestaat enkel voor voltijdse werknemers.  Deeltijdse werknemers hebben enkel de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst volledig te schorsing in het kader van ouderschapsverlof.

Bij combinaties tussen de verschillende opnamevormen moet rekening gehouden met onderstaande omrekenregels:

Opnamevorm Volledige schorsingHalftijds1/51/10
Omrekenregel1 maand= 2 maanden= 5 maanden=10 maanden
Maximumduur 4 maanden8 maanden10 maanden40 maanden

Ook de RVA-uitkering werd aangepast aan de nieuwe opnamevorm. Een voltijdse werknemer die 1/10 ouderschapsverlof opneemt, ontvangt de helft van de uitkering voor 1/5 ouderschapsverlof.

2. Volledig ouderschapsverlof in weken en halftijds ouderschapsverlof in maanden

Daarnaast is het vanaf 01/06/2019 mogelijk om volledig ouderschapsverlof en halftijds ouderschapsverlof voor kortere periodes op de nemen, mits akkoord van de werkgever. Concreet werd de minimale opnameduur dus ingekort.

De werkgever die de flexibelere opname van ouderschapsverlof weigert, moet dit schriftelijk meedelen aan de werknemer binnen 1 maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de werknemer.

  • Volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst in periodes van een week of een veelvoud
    • 1 maand = 4 weken
    • 4 maanden = 16 weken
    • 1 week = 7 opeenvolgende kalenderdagen

De werknemer kan in de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever voortaan meerdere niet aaneengesloten periodes van een week of een veelvoud hiervan aanvragen op voorwaarde dat de aangevraagde weken verspreid zijn over maximum 3 maanden. De werknemer moet in dat geval de begin-en einddatum van elke periode vermelden. Voor de RVA daarentegen loet er een aanvraagformulier per afzonderlijke periode ingediend worden.  Per formulier kan er immers maar één periode aangevraagd worden.

Opgelet: indien ingevolge een flexibele opname in weken het resterend gedeelte minder dan 4 weken bedraagt, heeft de werknemer het recht om dat saldo zonder akkoord van de werkgever op te nemen.

In principe heeft een werknemer het recht om voor de periode na het einde van het ouderschapsverlof een aangepaste arbeidsregeling of rooster aan te vragen bij de werkgever en dit voor een periode van maximum 6 maanden. Dit geldt echter niet bij de opname van ouderschapsverlof voor 3 aaneengesloten weken of minder.

  • Halftijdse vermindering van de prestaties in periodes van een maand of een veelvoud ervan.

3. Volledig verlof voor medische bijstand in weken 

Vanaf 01/06/2019 is het mogelijk om volledig verlof voor medische bijstand voor kortere periodes op de nemen, mits akkoord van de werkgever. Concreet werd de minimale opnameduur ingekort zodat de werknemer het verlof ook kan opnemen in 1 week, 2 weken of 3 weken.

De werkgever die de flexibelere opname van het verlof voor medische bijstand weigert, moet dit schriftelijk meedelen aan de werknemer binnen 2 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de werknemer.

Opgelet: indien ingevolge een flexibele opname het resterend gedeelte minder dan 4 weken bedraagt, heeft de werknemer het recht om dat saldo zonder akkoord van de werkgever op te nemen.

Opname per maand Telling van datum tot datum
Opname in weken 1 week =

7 opeenvolgende kalenderdagen

Omrekenregel 1 maand = 4 weken

 

Bron: Koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven, BS 22 mei 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.