Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Gedeeltelijke compensatie werkgeverskost jaarlijkse vakantie voor de gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht ‘corona’, ‘overstromingen’ en het conflict in Oekraïne – RSZ

By 30 oktober 2023No Comments

Er werd voor 2023 voorzien in een gedeeltelijke compensatie voor de kost voortvloeiend uit de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht ‘corona‘, uitzonderlijke weersomstandigheden (overstromingen juli 2021) en oorlog Oekraïne die in de eerste helft van 2022 aangegeven werden, voor wat het vakantiegeld voor de bedienden betreft.

De berekening hiervan wordt door de RSZ automatisch uitgevoerd. Er dient hiervoor dus geen aanvraag ingediend te worden. Het bedrag van de compensatie zou normaal in de zomerperiode door de RSZ gecommuniceerd worden. Echter er waren nog enkele technische aanpassingen vereist aan de desbetreffende wetgeving.

Uit de tussentijdse instructies van de RSZ blijkt dat het bedrag van de eventuele compensatie rond 18 oktober 2023 ter kennisgeving werd overgemaakt aan de werkgevers die hiervoor in aanmerking komen. Dit bedrag wordt toegerekend op de werkgeversrekening bij de RSZ, meer bepaald als betaling op de aangegeven bijdragen voor het 3 de kwartaal 2023 (saldo te betalen op 31 oktober 2023).

Ter herinnering

Er wordt enkel voorzien in een compensatie voor werkgevers die een gemiddelde prestatiebreuk “overmacht” van minimum 41% behalen. De gemiddelde prestatiebreuk “overmacht” wordt per werkgever berekend. Concreet wordt hiervoor gekeken naar het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten opzichte van het totale aantal dagen dat tijdens het eerste en tweede kwartaal van 2022 in de DmfA werd aangegeven (= gemiddelde prestatiebreuk “overmacht”).

Er is een globale enveloppe van 12.417.863 euro die verdeeld zal worden over de betrokken werkgevers die de minimumdrempel van 41% behalen. Voor de verdeling wordt er gekeken naar het gewicht per werkgever ten opzichte van totaal gewicht van alle betrokken werkgevers.

Volgens de RSZ zal de berekening gebeuren door:

  • per werkgever een ‘compensatiepercentage’ te bepalen op basis van een ‘gemiddelde prestatiebreuk’ µ(overmacht) die wordt bekomen door de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht (prestatiecode 77) van elke individuele bediende ten opzichte van zijn totale prestatie gedurende het 1ste en het 2de kwartaal 2022 vast te stellen en vervolgens de som ervan te proratiseren
  • als de gemiddelde prestatiebreuk µ(overmacht) >= 0,41,
    • de ‘prestatiebreuken’ van de individuele bedienden van de werkgever voor het 1ste en 2de kwartaal 2022 op te tellen om zo het ‘gewicht’ van de werkgever te bepalen
  • op basis hiervan het aandeel van de werkgever in het totale ‘gewicht ‘ van alle werkgevers (met een gemiddelde prestatiebreuk µ(overmacht) >= 0,41) vast te stellen
  • uiteindelijk het compensatiebedrag te berekenen op basis van het ‘relatieve gewicht’ van de werkgever voor de verdeling van de voorziene enveloppe.

 

Bron: Tussentijdse instructies RSZ 2023/3.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.