Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Hervorming betaald educatief verlof in Brussels Gewest -update

By 30 augustus 2023No Comments

Het Brussels Gewest heeft voor het schooljaar 2023-24 hervormingen gepubliceerd betreffende het educatief verlof.

De maatschappelijke zetel of de vestigingszetel bepaalt welk gewest bevoegd is voor de toepassing van het educatief verlof (in Vlaanderen Vlaams opleidingsverlof). De reglementering rond het Brussels educatief verlof is bijgevolg van toepassing op een werkgever wiens adres van de bedrijfszetel (of vestigingseenheid) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt.

Hieronder een overzicht van de punten die gewijzigd zijn:

Deeltijds rooster

Een werknemer heeft recht op educatief verlof als het tewerkstellingspercentage van de werknemer minstens 25% vertegenwoordigd t.o.v. een voltijdse tewerkstelling. De voorwaarde dat het educatief verlof op basis van het uurrooster moet samenvallen met de werk/opleiding is dus niet meer van toepassing.

Erkende opleiding

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd om te beslissen welke opleidingen in aanmerking komen voor het toepasselijke educatief verlof.

De beroepsopleiding moet minstens 32 (fysieke of digitale) contacturen omvatten. Onlineplatforms voor zelfopleiding worden niet erkend. Werkzaamheden aan het einde van de studie, projecten en scripties, evenals begeleide en beoordeelde stages en beroepsactiviteiten, worden gelijkgesteld met contacturen, maar kunnen niet worden meegeteld voor het minimumaantal uren dat de opleiding moet omvatten om recht te geven op betaald educatief verlof.

Oriëntatie- en begeleidingsacties voor werknemers die enkel een getuigschrift of een diploma van hoger secundair onderwijs hebben, kunnen in aanmerking komen als beroepsopleidingen.

Beroepsopleidingen op de werkvloer gegeven, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook erkend worden.

Maximale duur

Maximum aantal per jaar per VTE

Algemene opleiding80Geen verhoging.
Taalopleiding80Verhoging tot 130 voor de landstalen, gebarentalen of werkgerelateerde talen.
Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding120Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding + Taalopleiding120Verhoging tot 130 voor de landstalen, gebarentalen of werkgerelateerde talen.
Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding + Algemene opleiding120Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding180Volgens de jaarlijkse lijst van Actiris (opleidingen voor een knelpuntberoep).
Die leidt tot het behalen van een diploma hoger secundair onderwijs.
Basisopleiding (lezen-schrijven-rekenen).
Middenjury / Universitaire juryDrie keer de wekelijkse werktijd.
Validering van de competenties120Het hele competentievalideringsproces dat wordt georganiseerd door of in erkende valideringscentra.

Voor werknemers die enkel beschikken over een getuigschrift of diploma lager secundair onderwijs ligt het maximumaantal uren betaald educatief verlof per jaar vast op 130 uur voor opleidingen die leiden naar het verwerven van digitale basiscompetenties.

In het kader van de verhogingen voor opleidingen van houders van een getuigschrift of diploma hoger/lager secundair onderwijs en werkgerelateerde taalopleidingen moet bij de terugbetalingsaanvraag een verklaring op erewoord worden toegevoegd.

Terugbetaling

Per werkgever en per kalenderjaar geldt een maximaal plafond van 700.000 euro m.b.t. het totaalbedrag van de vergoeding voor lonen en sociale bijdragen. Als dit bedrag overschreden wordt, heeft de werknemer nog steeds recht op het betaald educatief verlof met behoud van zijn normale bezoldiging.

Er wordt een terugbetaling voorzien van 22,07 € per uur (bedrag van toepassing vanaf schooljaar 2022-23) BEV dat voldoet aan de voorwaarden.

De uiterlijke indieningstermijn voor terugbetaling is 31 december 2023.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen treden reeds in werking vanaf schooljaar 2023-2024.

Bron : B. Br. R. van 29 juni 2023 met betrekking tot de nadere regels voor de toekenning van betaald educatief verlof, nog te publiceren,  www. economie-werk.brussels/betaald-educatief-verlof-hervorming.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.