Sociaal-Juridisch

Mogelijkheid cumul periode van werkhervatting met bedrijfstoeslag of werkloosheidsuitkering in vitale sectoren verlengd – update

By 31 mei 2021No Comments

In de periode van 1 april 2020 tot 31 augustus 2020 mochten tijdelijk werklozen die in de vitale sectoren aan de slag konden gaan, het loon voor deze tewerkstelling cumuleren met 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering (incl. toeslag 5,63 euro). Deze mogelijkheid werd reeds verlengd tot 31 maart 2021 en wordt nu opnieuw verlengd tot 30 juni 2021. De vitale sectoren worden nu ook uitgebreid met de zorg- en onderwijssector, alsook de contactopsporing.

Ook SWT’ers konden met behoud van een deel van hun uitkering, het werk tijdelijk hernemen bij hun vroegere werkgever. De SWT’ers behouden hun aanvullende vergoeding.

Uitbreiding sectoren

De tijdelijke werklozen of de SWT’ers moeten tewerkgesteld worden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 ofwel rechtstreeks door de werkgever ofwel als uitzendkracht in onderstaande sectoren:

  • Land-, tuin- en bosbouw;
  • Zorgsector (paritaire comités met nummers 318, 319, 330, 331 en 332);
  • Onderwijs;
  • centra voor contracttracing.
  • En vanaf 15 februari 2021 in de vaccinatiecentra. 

Uitzondering voor werkhervatting SWT-er bij ex-werkgever actief in de land-, tuin- en bosbouw

In tegenstelling tot de verlenging van voorgaande maatregel geldt deze verlenging niet voor de SWT-ers die hun werkzaamheden hervatten bij hun vorige werkgever die actief is in de land-, tuin- en bosbouw. Dit is zonder meer afgelopen op 31 augustus 2020.

De SWT-er die na deze datum terug bij zijn ex-werkgever aan de slag gaat, verliest dus zijn recht op uitkeringen. De bedrijfstoeslag zal bijkomend als loon onderworpen zijn aan RSZ-bijdragen.

Voor de zorgsector, het onderwijs, contactopsporing en vaccinatiecentra mag de SWT-er wel het werk hervatten bij zijn ex-werkgever met deels behoud van zijn werkloosheidsuitkeringen, voor zoverre deze ex-werkgever tot één van deze sectoren behoort. 

Voor de decava – bijdrageregeling zal deze werkhervatting bij de ex-werkgever actief in de zorgsector, het onderwijs, contactopsporing en vaccinatiecentra beschouwd worden als een werkhervatting van type 1 (werkhervatting bij een andere werkgever). Er zijn geen decava-bijdragen verschuldigd, noch RSZ-bijdragen op de bedrijfstoeslag. Deze maatregel geldt tot 30 juni 2021.

 

Bron: FAQ RVA; KB van 13 december 2020 tot wijziging van artikel 7 van het KB van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, BS 18/01/2021. 

 

 

We blijven bereikbaar!

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze medewerkers werken momenteel van thuis uit en daarom hebben we onze manier van werken wat aangepast.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, ontvangen we graag alle vragen via e-mail. Stay safe!

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.