Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Nieuwe bedragen grenzen loonbeslag en loonoverdracht 2022

By 24 december 2021No Comments

Jaarlijks wordt het voor loonbeslag of loonoverdracht vatbaar gedeelte van het loon geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2022 gelden nieuwe grenzen voor loonbeslag en loonoverdracht waarmee men rekening dient te houden.

1. Beroepsinkomsten

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden de volgende grens bedragen:

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.186 EUR0%
1.186,01 – 1.274 EUR20% (max. 17,60 euro)
1.274,01 – 1.406 EUR30% (max. 39,60 euro)
1.406,01 – 1.538 EUR40% (max. 52,80 euro)
> 1.538 EUR100%

 

2. Vervangingsinkomen

Voor inkomsten uit andere activiteiten dan vermeld bij punt 1 gelden onderstaande grens bedragen. Het gaat hier onder andere om pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte uitkeringen,… Indien uw werknemer bijvoorbeeld deeltijds werkt en deeltijds een uitkering ontvangt, dan is deze uitkering vatbaar voor beslag of overdracht rekening houdend met onderstaande grens bedragen.

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.186 EUR0%
1.186,01 – 1.274 EUR20% (max. 17,60 euro)
1.274 – 1.1538 EUR40% (max. 105,60 euro)
> 1.538 EUR100%

 

3. Vermindering kind ten laste

Het voor beslag of overdracht vatbare bedrag kan verminderd worden met een bedrag per kind ten laste. Dit bedrag wordt vastgesteld op 73 euro per kind ten laste.

Toegelaten eigen inkomsten kind ten laste
Samenwonende3.340 euro
Alleenstaande4.825 euro
Gehandicapt kind6.117 euro

 

Bron: Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 24 december 2021; KB van 17/12/2021 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijke Wetboek (1), BS 24 december 2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.