Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Ontwerprichtlijn inzake platformwerk

By 29 maart 2024No Comments

Recent hebben de ministers van de Europese Raad een akkoord bereikt over de ontwerprichtlijn inzake platformwerk, met als doel het garanderen van minimumnormen ter bescherming van de vele mensen die in de Europese Unie via zo’n digitaal platform werken.

Enerzijds wordt er een weerlegbaar vermoeden ingevoerd, om de arbeidsrelatie van de mensen die via het platform werken, correct vast te stellen. Er zijn vijf criteria met betrekking tot de arbeidsrelatie opgenomen. Voldoet het platform aan twee of meer van deze criteria, dan is het platform een werkgever en worden de betreffende mensen tewerkgesteld via het platform, beschermd door de arbeidsrechtelijke regels. Het betreft een weerlegbaar vermoeden zodat het platform kan bewijzen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Anderzijds reguleert de ontwerprichtlijn ook het aansturen van personeel via algoritmes. Zo moet er toezicht gehouden worden op geautomatiseerde besluiten en moeten deze ook geëvalueerd worden. Tevens moet het platform over de gemaakte beslissingen een schriftelijke toelichting geven. Belangrijke beslissingen die door een algoritme worden beïnvloed of genomen, zoals verloning, schorsing of ontslag van een account zullen door een persoon moeten worden gecontroleerd.

Platforms moeten maatregelen treffen om de veiligheid en gezondheid van de platformwerkers te borgen en er komt een meldplicht zodat platformwerk door de bevoegde autoriteiten kan worden geregistreerd. Onder meer zal het platform moeten melden welk werk wordt verricht, hoeveel platformwerkers werkzaam zijn, de algemene voorwaarden die voor hen gelden, de duur van de inzet, het inkomensniveau en eventueel gebruikte tussenpersonen.

Dit is de eerste EU-wetgeving die algoritmisch beheer op de werkplek regelt.

De tekst van de overeenkomst moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement.

De lidstaten hebben dan twee jaar de tijd om deze bepalingen om te zetten in hun nationale wetgeving.

Bron : Bericht FOD WASO 18 maart 2024

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.