Sociaal-Juridisch

Overbruggingsrecht pijler 3 wordt verlengd

By 14 juli 2022No Comments

De ministerraad heeft besloten om het overbruggingsrecht pijler 3 te verlengen van 1 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022.

Pijler 3

  • Quarantaine

Zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en daardoor hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen daadwerkelijk en volledig moeten onderbreken, kunnen een onderbrekingsuitkering aanvragen. Het is tevens voor de zelfstandigen niet mogelijk hun activiteit van thuis uit niet te organiseren. Wanneer dit wel het geval is, komen deze zelfstandigen niet in aanmerking voor deze uitkering.

De zelfstandigen zullen de situatie van overmacht moeten aantonen door middel van een quarantaine-attest op zijn eigen naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven als de zelfstandige.

Indien de zelfstandigen evenwel bewust een niet-essentiële verplaatsing gemaakt heeft naar een land of een gebied dat zich in een rode zone bevindt op het ogenblik van vertrek, dan zal er geen overbruggingsrecht toegekend worden.

  • Zorg voor hun kind(eren) van minder dan 18 jaar

Ook de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 kalenderdagen (niet noodzakelijk opeenvolgend) volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg voor hun kind(eren), doordat de klas in quarantaine is of de school/kinderopvang gesloten is, kan een overbruggingskrediet aanvragen. De kinderen mogen wel niet ouder zijn dan 18 jaar.

Voorgaande is ook van toepassing wanneer een kampje niet is kunnen doorgaan omwille van corona beperkende maatregelen.

De zelfstandige zal een attest van de kinderopvang of het kampje moeten bijbrengen die de sluiting aankondigt.

Algemene voorwaarden

Naast de hierboven vermelde voorwaarden, moet de zelfstandige ook voldoen aan de algemene voorwaarden die gelden voor de toepassing van het overbruggingsrecht.

Meer info vind je hier terug.

Aanvraagprocedure

Dit overbruggingsrecht moet worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.

Voorgaande is reeds door het VLAIO gecommuniceerd op haar website doch het Koninklijk Besluit dat dit regelt, moet nog gepubliceerd worden.

Bron: Bericht Ministerraad van 8 juli 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.