Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

By 31 januari 2023No Comments

Het overbruggingsrecht is in het leven geroepen voor zelfstandigen die kampen met moeilijkheden. In het verleden zijn er hiervoor al verschillende systemen uitgewerkt in het kader van de coronacrisis en de energiecrisis.

Thans wordt er een ‘klassiek’ overbruggingsrecht ingevoerd dat een heel scala van moeilijkheden moet opvangen.

Het klassiek overbruggingsrecht

In volgende omstandigheden kan je het klassiek overbrugginsrecht aanvragen :

 • Bij een gedwongen onderbreking van minstens één kalendermaand of indien je definitief je activiteit moet stopzetten omwille van
  • brand
  • natuurramp
  • beschadiging van de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting
  • allergie veroorzaakt door het uitoefenen van je beroep
  • gebeurtenis met economische impact.
 • Gedwongen onderbreking of stopzetting als gevolg van de energiecrisis. De informatie hierover vind je terug in ons artikel “Overbruggingsrecht ten gevolge van de energiecrisis“.
 • Collectieve schuldenregeling : wie binnen drie jaar na de collectieve schuldenregeling zijn zelfstandige activiteit heeft stopgezet waarbij de periode van drie jaar start op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal dat je bent gestopt.
 • Economische moeilijkheden, zijnde de volgende :
  • Bij ontvansgt van een leefloon van het OCMW
  • Bij een vrijstelling van sociale bijdragen beslist door de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  • Inkomstens uit de activiteit tijdens het jaar van de stopzetting en het voorgaande jaar < 14.658,44 euro
 • Faillissement

Omvang steun

De uitkering varieert naargelang je al dan niet personen ten laste hebt bij je ziekenfonds, in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

 • Zonder gezinslast: 1.513,57 euro per maand
 • Met gezinslast: 1.891,36 euro per maand

Bij een onderbreking van de activiteit die geen volledige kalendermaand omvat, zal de uitkering afhangen van de duur van de onderbreking. Hier vind je meer informatie terug over de bedragen.

De overige voorwaarden waaraan voldaan moet worden, zijn hier terug te vinden.

Bron : Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 3 van titel 9 van de programmawet houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen; Persbericht ministerraad van 23 december 2022; www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.