Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Progressieve werkhervatting – Vakantierechten bedienden

By 31 juli 2018mei 20th, 2019No Comments

Het KB van 7 juni 2018 heeft de regels m.b.t. de gelijkstelling voor jaarlijkse vakantie voor personen in gedeeltelijke werkhervatting aangepast.  De aanpassing strekt ertoe om de niet-gepresteerde daggedeelten in de gevallen van gedeeltelijke werkhervatting met toestemming van de adviserend geneesheer na ziekte of ongeval gelijk te stellen met effectieve arbeid inzake jaarlijkse vakantie.

Progressieve werkhervatting 

Een herstellende werknemer kan na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid het werk gedeeltelijk hervatten om op die manier opnieuw te wennen aan een voltijds arbeidsritme. De arbeidsongeschikte werknemer heeft dus de mogelijkheid om zich geleidelijk aan te re-integreren in zijn job.

Voorwaarden:

  • De werkhervatting moet voorafgegaan worden door een volledige arbeidsongeschiktheid (alle arbeid moet stopgezet geweest zijn);
  • De werknemer moet nog 50% arbeidsongeschikt zijn op grond van een geneeskundige evaluatie;
  • De werkgever moet met de werkhervatting instemmen;
  • De arbeid die hervat wordt moet verenigbaar zijn met de gezondheidstoestand);
  • De werkhervatting moet voorafgaan door een aanvraag tot toelating gericht aan de geneesheer van het ziekenfonds. 

Ziekte en vakantierechten

Wanneer een werknemer volledig arbeidsongeschikt is, worden de eerste 12 maanden van deze ongeschiktheid gelijkgesteld voor de opbouw van de jaarlijkse vakantie. De werknemer zal het jaar nadien dus recht op vakantie hebben alsof hij niet ziek geweest was.

Indien de werknemer het werk deeltijds hervat tijdens deze gelijkstellingsperiode van 12 maanden, blijft deze periode doorlopen alsof de werknemer nog steeds volledig arbeidsongeschikt is. Maar hoewel de periode blijft doorlopen, was dat voor de gelijkstelling zelf niet altijd het geval.

 • Deeltijdse werkhervatting door een arbeider

Hoewel de wetgeving stelt dat enkel volledige dagen van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld worden voor het recht op jaarlijkse vakantie aanvaarde de RJV deze gelijkstelling ook voor halve dagen van arbeidsongeschiktheid.

Een arbeider die het werk deeltijds hervat, zal dus, ongeacht het regime van de werkhervatting volledige vakantierechten opbouwen voor het volgende jaar, voor zover uiteraard de periode van volledige arbeidsongeschiktheid en deeltijdse werkhervatting niet langer dan 12 maanden duren. De gelijkstelling is immers beperkt tot de eerste 12 maanden.

 • Deeltijdse werkhervatting door een bediende

Aangezien de wetgeving stelde dat enkel volledige dagen van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld worden voor het recht op jaarlijkse vakantie, was het deeltijds regime waarin een bediende het werk hervatte van belang zijn om zijn rechten op jaarlijkse vakantie te bepalen.

Bij werkhervatting in volledige dagen stelt er zich sowieso geen probleem, deze zijn immers voor de eerste 12 maanden volledig gelijkgesteld voor de opbouw van de jaarlijkse vakantie.  

Echter bij werkhervatting in halve dagen was er in tegenstelling tot de arbeiders geen gelijkstelling voor de opbouw van vakantierechten.

Vanaf 1 januari 2018 worden de halve dagen in het kader van een progressieve werkhervatting, met toestemming van de adviserend geneesheer van de mutualiteit,gelijkgesteld voor de opbouw van de vakantierechten (vakantiegeld en vakantiedagen).

 

Inwerkingtreding  

Concreet zal dus vanaf vakantiedienstjaar 2018 voor de vakantierechten rekening gehouden worden met de niet-gepresteerde daggedeelten.

 

Bron: KB 7 juni 2018 houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie van daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte, BS 21 juni 2018.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.