Sociaal-Juridisch

Specifieke coronamaatregelen tijdelijke werklozen – Vlaanderen

By 25 maart 2020 maart 26th, 2020 No Comments

De Vlaamse regering voorziet specifieke corona-maatregelen voor tijdelijk werklozen.

Water- en energiefactuur

Elke werknemer die omwille van de coronacrisis tijdelijk werkloos wordt gesteld, zal van de Vlaamse overheid voor 1 maand een forfaitaire tegemoetkoming van 202,68 euro ontvangen voor de betaling van de water- en energiefactuur op voorwaarde dat de werknemer gedomicilieerd is in het Vlaamse gewest.

De forfaitaire tegemoetkoming geldt voor elke werknemer met het statuut ‘tijdelijk werkloze als gevolg van de coronacrisis’. Ook werknemers met een afwisseling van volledige tijdelijke werkloosheidsdagen en volledige arbeidsdagen. Er zal hierbij geen pro rata berekening toegepast worden. Iedereen ontvangt hetzelfde bedrag.

Indien er meerdere gezinsleden in aanmerking komen, dan krijgt het gezin 1 tegemoetkoming per werknemer met het statuut ‘tijdelijke werkloze als gevolg van de coronacrisis’.

Ook in de volgende gevallen zal er een financiële tegemoetkoming toegekend worden aan:

  • tijdelijk werkloze die zelf geen contract met de water- of energieleverancier heeft afgesloten
  • tijdelijk werkloze die geen rechtstreekse klant is van de water- of energieleverancier (bijv. bewoner van een appartement met gemeenschappelijke meter op naam van de syndicus)
  • tijdelijk werkloze die in een appartement of wooneenheid woont van een sociale huisvestingsmaatschappij met collectieve verwarming
  • tijdelijk werkloze die een budgetmeter heeft (en dus geen facturen krijgt van de energieleverancier).

De forfaitaire tegemoetkoming zal zo snel mogelijk rechtstreeks op de bankrekening van de werknemer gestort worden op basis van de samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de RVA.

Opgelet: de werknemer dient dus zelf facturen van de water- of energieleverancier zelf te betalen uiterlijk op de betaaldatum van de factuur. Werknemers kunnen contact opnemen met hun leverancier voor eventuele betalingsmodaliteiten.

 

Uitstel terugbetaling hypothecair krediet

Werknemers die ten gevolge van de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun woonlening te betalen kunnen bij hun bank om uitstel van betaling vragen. De bank kan uitstel van betaling geven t.e.m. 30/09/2020 zonder dat hiervoor extra kosten worden aangerekend voor gezinnen die aantonen dat ze een financiële impact hebben door de coronacrisis. De werknemer kan best zo snel mogelijk contact opnemen met zijn bank.

Voor sociale leningen kan men best zo snel mogelijk contact opnemen met de betrokken kredietverstrekker:

 

Tegemoetkomingen Vlaamse Belastingdienst

De Vlaamse belastingdienst voorziet een tolerantieperiode met een verlenging van de termijn met 2 maanden voor het voldoen aan de fiscale verplichtingen inzake erfbelasting en registratiebelasting. Tijdens deze tolerantieperiode zullen geen belastingverhogingen opgelegd worden omdat de aanvankelijke termijnen overschreden werden.

Daarnaast zal de Vlaamse Belastingdienst zich soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen. Contact opnemen kan via ‘Mijn Dossier’.

 

Respijtdagen kinderopvang op pauze

In de kinderopvang met inkomenstarief wordt er een systeem van een beperkt aantal respijtdagen gehanteerd. Tussen 14/03/2020 en 05/04/2020 zullen er geen respijtdagen ingezet moeten worden indien de werknemer zijn kind niet naar de opvang brengt.

 

Uitstel personenbelasting – Federaal

Voor de betaling van de personenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Dit is van toepassing op de afrekening van deze belastingen voor aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12/03/2020.

Voor de betaling van schulden m.b.t. personenbelasting (gevestigd voor 12/03/2020) zou de werknemer contact kunnen opnemen met de Fiscus om na te gaan of er eventueel mogelijkheden zijn om extra betaaltermijnen toe te kennen of een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling.

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de richtlijnen van de bevoegde diensten en/of wijzigingen van de wetgevende bepalingen terzake.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.