Sociaal-Juridisch

Specifieke maatregelen bij schorsing arbeidsovereenkomst omwille van loopbaanonderbreking of tijdelijke werkloosheid

By 30 april 2021No Comments

Cumul periode van werkhervatting met werkloosheidsuitkering in cruciale sectoren mogelijk

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn omwille van overmacht of economische redenen mogen tewerkgesteld worden bij werkgevers die behoren tot de cruciale sectoren, met deels behoud van hun werkloosheidsuitkering. De tijdelijke werkloosheid omwille van medische overmacht wordt expliciet uitgesloten zodat de cumul hier niet mogelijk is.

Onder ‘cruciale sectoren’ wordt verstaan de bedrijven en instellingen die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten zoals bepaald in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020.

Gedurende de tewerkstelling in een cruciale sector zal de werknemer 75% van de werkloosheidsuitkering behouden. Voor de tewerkstelling in de zorgsector en het onderwijs was voorgaande cumul al mogelijk.

De cumul is mogelijk vanaf 1 maart 2021 en duurt (voorlopig) tot 30 juni 2021.

Tijdelijke schorsing van de lopende loopbaanonderbreking bij een werkgever

De werknemer wiens arbeidsovereenkomst gedeeltelijk of volledig geschorst is omwille van loopbaanonderbreking kan verzoeken aan zijn werkgever om de onderbreking tijdelijk te schorsen en het werk weer te hervatten conform het oorspronkelijke uurrooster.

Het is niet meer vereist dat de werkgever tot één van de essentiële sectoren behoort. 

Aangezien de werknemer het werk terug hervat, zal er voor deze periode geen recht zijn op een onderbrekingsuitkering van de RVA.  De werknemer moet de schorsing van de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties schriftelijk meedelen aan de RVA, via dit formulier. De RVA bericht de werknemer of de schorsing mogelijk is.

Na de schorsing van de loopbaanonderbreking, zal de werknemer de loopbaanonderbreking voor de resterende duur kunnen hervatten. De periode van de schorsing zal automatisch aan de oorspronkelijke periode worden toegevoegd.

Cumul onderbrekingsuitkering met tewerkstelling bij werkgever actief in de zorgsector, het onderwijs, de contactopsporing of in vaccinatiecentra

De werknemer kan tijdens zijn loopbaanonderbreking en activiteit aanvatten bij een andere werkgever in de zorgsector of het onderwijs, in een centrum voor contactopsporing of in een vaccinatiecentrum. Deze maatregel bestond al in het verleden maar werd nu retroactief (vanaf 15 februari 2021) uitgebreid tot de tewerkstelling in de vaccinatiecentra.

De arbeidsovereenkomst bij de (andere) werkgever moet schriftelijk vastgesteld worden en een einddatum bevatten die nooit verder mag liggen dan 30 juni 2021. Het betreft dus een tijdelijke tewerkstelling.

De tijdelijke tewerkstelling moeten schriftelijk worden meegedeeld aan de RVA via dit formulier.

Vervolgens zal de RVA een brief sturen naar de werknemer om hem te informeren of de tijdelijke tewerkstelling mogelijk is.

Bron: Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 13 april 2021.

We blijven bereikbaar!

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze medewerkers werken momenteel van thuis uit en daarom hebben we onze manier van werken wat aangepast.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, ontvangen we graag alle vragen via e-mail. Stay safe!

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.