Sociaal-Juridisch

Systeem van handelshuurlening uitgebreid naar eventsector

By 31 augustus 2020 No Comments

Door de coronamaatregelen hebben een heel aantal bedrijven de deuren moeten sluiten. Hierdoor is er tijdelijk geen cashflow geweest, en konden bedrijven moeilijker hun handelshuur betalen.

Voor deze bedrijven is de ‘corona handelshuurlening’ in het leven geroepen.

Toepassingsgebied

Bedrijven die in aanmerking komen voor de corona hinderpremie, kunnen een beroep doen op de corona handelshuurlening. Het betreft dus bedrijven die hun fysieke locatie verplicht gedeeltelijk of volledig dienden te sluiten ingevolge de opgelegde coronamaatregelen.

De panden waarvoor de handelshuur niet meer betaald kan worden, moet gelegen zijn in het Vlaams gewest. Verder mogen er op 15 maart 2020 geen huurachterstallen zijn.

Vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder

Tussen de verhuurder en huurder zal er een overeenkomst afgesloten moeten worden waarin de partijen het volgende overeenkomen:

  • De kwijtschelding van één of twee maanden huur, inclusief lasten, door de verhuurder;
  • De aanvraag van een lening door de huurder, via PMV/z-Leningen, voor de betaling van maximum twee maanden van de handelshuur, waardoor de verhuurder zekerheid krijgt van deze betaling.

Via de online tool zullen beide partijen de gemaakte afspraken moeten bevestigen.

Uitbreiding naar eventsector

Met het Vlaamse Besluit van 17 augustus wordt het toepassingsgebied verder uitgebreid naar de eventsector.  Via deze link kan u raadplegen welke activiteiten vallen onder ‘eventsector’.

Bedrag

Er kan een lening toegestaan worden voor een lmaximaal bedrag van 35.000 € voor alle panden samen. Dit bedrag omvat maximaal twee maanden huur per pand, inclusief lasten.

De handelshuurlening dient volledig te worden terugbetaald ten laatste 24 maanden na toekenning van het krediet. De terugbetalingen moeten pas starten zes maanden na toekenning van de handelshuurlening. De terugbetalingen worden gelijkmatig gespreid in de 18 maanden volgend op de eerste zes maanden waarin geen terugbetalingen plaatsvinden. De rente bedraagt 2% per jaar.

Aanvraagprocedure

De aanvraag kan online via volgend link, en dient uiterlijk op 1 oktober 2020 ingediend te worden.

Op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en ondernemen kan u de veelgestelde vragen en de antwoorden hierop terugvinden.

 

Bron: B.Vl.Reg. van 29 mei 2020 ver het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 5 juni 2020; B. Vl. Reg.van 7 augustus 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaat- regelen genomen vanaf 29 juli 2020, tot wijziging van artikel 10 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 inzake de corona ondersteuningspremie en tot wijziging van artikel 1 van en tot toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 inzake de corona handelshuurlening, BS 17 augustus 2020.

We blijven bereikbaar!

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze medewerkers werken momenteel van thuis uit en daarom hebben we onze manier van werken wat aangepast.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, ontvangen we graag alle vragen via e-mail. Stay safe!

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.