Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Tijdelijk belastingkrediet ter compensatie van de veralgemeende of vrijwillig verhoogde fietsvergoeding

By 31 januari 2024No Comments

Door de uitbreiding van de fietsvergoeding over meerdere sectoren als gevolg van de aanvullende CAO nr. 164 zijn de werkgeverskosten gestegen. Deze ‘veralgemeende’ fietsvergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2024 0,28 €/km, beperkt tot 20 km enkel traject (dus 40 km per dag). 

Ter compensatie hiervan heeft de Minister van Financiën een voorstel ingediend om een belastingkrediet in te voeren om deze gestegen kosten op te vangen.

Daarnaast voorziet het voorstel ook de invoering van een belastingkrediet ter compensatie van werkgevers die vrijwillig het bedrag van de toegekende fietsvergoeding verhogen.

Het maximale bedrag van de fiscale vrijstelling van de fietsvergoeding wordt verhoogd tot 0,32 euro/km vanaf mei 2023. Dit bedrag wordt verder verhoogd tot 0,35 euro/km vanaf 2024. Deze nieuwe bedragen zijn wel nog niet gepubliceerd door de RSZ.

Berekeningsformule belastingkrediet veralgemeende fietsvergoeding

Het belastingkrediet is van toepassing op fietsvergoedingen toegekend voor woon-werkverplaatsingen met de fiets afgelegd tussen 1 mei 2023 en 31 december 2024, en (dus niet wanneer de verplaatsing werd gedaan) in een belastbaar tijdperk dat verbonden is met de aanslagjaren 2023, 2024, 2025 of 2026.

Het belastingkrediet wordt toegekend op het verschil tussen :

  • de fietsvergoedingen toegekend voor woon-werkverplaatsingen met de fiets afgelegd tussen 1 mei 2023 en 31 december 2024;
  • de referentiefietskilometervergoeding, zijnde de vergoeding die door de werkgever werd toegekend voor verplaatsingen op 1 juli 2022.

Dit kan ‘0’ zijn indien een sectorcao niets voorziet, ofwel het bedrag dat opgelegd wordt in het arbeidsreglement, de arbeidsovereenkomst of de ondernemingscao. 

Als voorwaarde geldt dat de kost van de verhoging niet door een derde ten laste genomen wordt. Een uitzendbedrijf kan m.a.w. niet genieten van dit belastingkrediet als het de kilometervergoeding (meestal) doorrekent aan de gebruiker.

Begrensd tot 20 kilometer per traject

Het belastingkrediet wordt alleen toegekend voor de eerste 20 kilometer van het traject tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling.

Aanvraag

De werkgever moet het belastingkrediet aanvragen in de belastingaangifte. Het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding wordt volledig verrekend met de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of met de belasting van niet-inwoners.

Tijdelijke belastingkrediet voor vrijwillige verhoging van de fietsvergoeding

Zoals reeds opgenomen in ons artikel “Aanpassing max. vrijgesteld bedrag fietsvergoeding vanaf 01/01/2024 – update” heeft de regering in het kader van het begrotingsakkoord beslist om vanaf 1 januari 2024 het maximum sociaal en fiscaal vrijgesteld bedrag van de fietsvergoeding te verhogen tot 0,35 euro per kilometer. De overheid voerde ook een maximumgrens op jaarbasis in (2.500 euro in 2024). 

Ook hier zal een tijdelijke compensatie voorzien worden via het belastingkrediet. 

Opgelet dit belastingkrediet kan niet gecumuleerd worden met het belastingkrediet voor de veralgemeende fietsvergoeding in het kader van cao. nr. 164, zoals hierboven uiteengezet. 

Het tijdelijke belastingkrediet is van toepassing op vergoedingen voor woon-werkverplaatsingen met de fiets, gedaan tijdens de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2026, en uiterlijk toegekend op 31 december 2027. De vrijwillige verhoging van de fietsvergoeding moet voor onbepaalde tijd gelden en opgenomen zijn in een cao, een arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst.

Als voorwaarde geldt dat de kost van de verhoging niet door een derde ten laste genomen wordt. Een uitzendbedrijf kan m.a.w. niet genieten van dit belastingkrediet als het de kilometervergoeding (meestal) doorrekent aan de gebruiker.

Het belastingkrediet wordt toegekend op het verschil tussen :

  • de fietsvergoedingen toegekend voor woon-werkverplaatsingen met de fiets afgelegd tussen 1 januari 2024 tot 31 december 2026;
  • de referentiefietskilometervergoeding op 1 juni 2023. Deze bedraagt minimaal 0,18 euro.

Het belastingkrediet is evenwel beperkt tot 0,05 €/km.

Bron: Wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 29 december 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.