Sociaal-Juridisch

Verhoogd bedrijfsvoorheffingspercentage voor niet-inwoners gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw

By 31 maart 2021april 14th, 2021No Comments

Het KB van 21 maart 2021 voorziet een wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen van niet-inwoners die als seizoenarbeiders werken in de land-en tuinbouw.

In het verslag aan de Koning wordt verduidelijkt dat er elk jaar ongeveer 45.000 buitenlandse seizoenarbeiders in de Belgische land- en tuinbouw werken. Hun inkomsten uit die seizoensarbeid zijn in België zijn belastbaar in de belasting van niet-inwoners. Op de bezoldigingen van de seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw wordt echter slechts 11,11 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dit is lager dan de belasting die doorgaans uiteindelijk op die inkomsten zal verschuldigd zijn (18,725 %).

Verhoging bedrijfsvoorheffingspercentage

Om invorderingsproblemen te vermijden, wordt er voorzien in een verhoging van het bedrijfsvoorheffingspercentage op de inkomsten van buitenlandse seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw tot 18,725 %. 

Ook indien deze arbeiders nadat ze het aantal dagen dat ze onder het stelsel van gelegenheidsarbeider in de land- en tuinbouw kunnen werken uitgeput hebben, als arbeider (reguliere stelsel sociale zekerheid) in de land- of tuinbouw ingevolge een contract van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk van maximaal 6 opeenvolgende kalenderweken onmiddellijk aansluitend op een tewerkstelling als gelegenheidsarbeider in de land- of tuinbouw bij dezelfde werkgever wordt het bedrijfsvoorheffingspercentage van 18,725% toegepast op deze bezoldigingen.

Opgelet: het gaat enkel over de niet-inwoners die onder hoofdstuk V (inkomsten van andere niet-inwoners dan diegenen vermeld in de nrs. 2.1 B en 3.1B) vallen, met name de werknemers waarvan de inkomsten in België belastbaar zijn in de belasting van niet-inwoners.

De gelijkgestelde niet-inwoners die onder nr.  2.1 B vallen blijven onderworpen aan 11,11% bedrijfsvoorheffing, met name de niet-inwoners die bezoldigingen verkrijgen belastbaar in België,    ingevolge één of meerdere arbeidsovereenkomsten die het volledige kalenderjaar bestrijken en voor zover die arbeidsprestaties ten minste 75 pct. van de wettelijk voorziene arbeidsduur per overeenkomst bedragen.

Inwerkingtreding

Het tarief van 18,725 % moet toegepast worden op de bezoldigingen die vanaf de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad worden betaald of toegekend, met name 25/03/2021.

 

Bron: KB van 21/03/2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van bezoldigingen van niet-inwoners die als seizoensarbeiders in de land-en tuinbouw werken, BS 25 maart 2021. 

We blijven bereikbaar!

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze medewerkers werken momenteel van thuis uit en daarom hebben we onze manier van werken wat aangepast.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, ontvangen we graag alle vragen via e-mail. Stay safe!

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.