Sociaal-Juridisch

Vlaams opleidingsverlof tijdelijk mogelijk voor digitale opleidingen

By 21 augustus 2020 september 9th, 2020 No Comments

Heel veel opleidingen worden omwille van het coronavirus digitaal gegeven. Ook de opleidingen waarvoor de werknemer het Vlaams opleidingsverlof kon inzetten. Aangezien deze opleidingen evenwel niet meer in fysiek contact plaatsvinden, is de initiële reglementering rond het Vlaams opleidingsverlof niet meer van toepassing.

Om hierin tegemoet te komen heeft de Vlaamse overheid de voorwaarden voor het volgen van een arbeidsmarktgerichte opleiding tijdelijk versoepeld.

Vanaf 1 september is het bijgevolg mogelijk om het Vlaams opleidingsverlof in te zetten voor een opleiding die voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:

  • minstens 32 contacturen of minstens 3 studiepunten, met uitzondering van examencontracten;

Waarbij contracturen worden gedefinieerd als opleidingsuren waarbij er op een vast tijdstip en op een vaste plaats, rechtstreeks contact is tussen de instructeur of begeleider en de cursist. Dat rechtstreekse contact kan zowel fysiek als digitaal zijn. Het kan ook werkplekleren betreffen.

Door deze uitbreiding vallen alle digitale lessen ook onder het toepassingsgebied van het Vlaams opleidingsverlof.

  • minstens 32 lestijden in het volwassenenonderwijs;
  • minstens 32 uur opleidingstijd voor een opleiding via blended leren.

De opleiding via blended leren is combinatie van een face-to-face-aanbod en een onlinecomponent.  De opleidingsverstrekker moet hiervoor gebruik maken van een learning management systeem om het leerproces te ondersteunen en de leerevolutie op te volgen.

Voor opleiding die gevolgd wordt via blended leren, wordt er een bijkomende voorwaarde vereist om te verifiëren of de cursist nauwgezet de opleiding gevolgd heeft. De cursist heeft de opleiding nauwgezet gevolgd als hij of zij beschikt over een attest van de opleidingsverstrekker dat verklaart dat hij of zij het leerproces doorlopen heeft.

Als de werknemer dus een opleiding volgt die onder één van voorgaande vormen valt, kan de werknemer afwezig zijn van het werk met behoud van loon. De werkgever kan op zijn beurt een forfaitaire terugbetaling vragen aan de Vlaamse overheid voor de niet-gepresteerde uren.

Voor het overige zijn de algemene regels van toepassing zoals uiteengezet in ons artikel ‘Vlaams opleidingsverlof vanaf 1/09/2019’.

Opgelet: de hierboven besproken uitbreiding is tijdelijk en enkel geldig voor het schooljaar 2020-21 dus van 1 september 2020 t.e.m. 31 augustus 2021.

Tegen het volgend schooljaar (2021-2022) wilt de Vlaamse overheid een definitieve regeling uitwerken omtrent de digitale leervormen.

 

Bron: B. Vl. Reg. van 17 juli 2020 tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van Vlaams opleidingsverlof, BS 24 juli 2020.

We blijven bereikbaar!

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze medewerkers werken momenteel van thuis uit en daarom hebben we onze manier van werken wat aangepast.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, ontvangen we graag alle vragen via e-mail. Stay safe!

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.