Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) van bepaalde duur sinds 01.01.2019

By 28 februari 2019april 17th, 2019No Comments

Vanaf 01.01.2019 is de VOP uitgebreid met een VOP van bepaalde duur van 2 jaar specifiek voor personen met een (nog) niet stabiele arbeidshandicap- of beperking.

VOP

De VOP is een premie voor die een werkgever kan genieten wanneer deze een persoon met een arbeidshandicap of -beperking aanwerft (of heeft aangeworven) .

Het is de bedoeling om de integratie van personen met een handicap in het beroepsleven te bevorderen door de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de arbeidshandicap voor de werkgever met zich meebrengt, te compenseren.

VOP (on)bepaalde duur

Vanaf 01.01.2019 bestaan er 2 soorten VOP. Voorheen was is de VOP nog beperkt tot personen waarbij alle vormen van behandeling uitgeput zijn en er geen progressie in de toestand meer mogelijk is.

TypeWieDuur
VOP onbepaalde duurWerknemer met een stabiele en permanente arbeidshandicapMax. 5 jaar, verlenging mogelijk
VOP bepaalde duurWerknemers met een arbeidshandicap waarbij nog progressie mogelijk is

Vb. in herstel / behandelperiode van kanker, met een niet-aangeboren hersenletsel, met psychisch ziektebeeld die minder dan 5 jaar in behandeling zijn, in revalidatie die een progressieve tewerkstelling opstarten,…

Max. 2 jaar*

* De VOP van bepaalde duur is beperkt tot een periode van maximaal 2 jaar (zolang de persoon over het recht beschikt) en bedraagt 20% van het geplafonneerd referteloon. Mits motivatie kan een verlenging na 2 jaar of een verhoging tot maximum 60% aangevraagd worden.

De persoon moet bij VDAB een recht op de VOP aanvragen en VDAB bepaalt of het om een recht van bepaalde dan wel onbepaalde duur gaat.

 

Bron: https://www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop; Besluit van 26 oktober 2018 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, bl. 8619; Ministerieel Besluit tot vaststelling van de lijst met aandoeningen en voorgaande feiten van personen met een indicatie van een arbeidshandicap en de lijst met multidisciplinaire informatie die recht geven op een aanpassing arbeidsomgeving een tegemoetkoming in verplaatsing- en verblijfskosten, gebarentaal-, oraal- of schrijftolken en de Vlaamse Ondersteuningspremie, bepaald in artikel 4, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.