Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Voorwaarden voor belastingvrije som 65-plussers gewijzigd

By 29 januari 2021No Comments

Een belastingplichtige had tot en met 31 december 2020 recht op een belastingvrije soms van 1.740 € voor elk familielid ten laste die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

Voor inkomstenjaar 2021 heeft de overheid een bijkomende voorwaarde ingevoerd. De 65-plusser moet namelijk ook zorgbehoevend zijn. Een 65-plusser is zorgbehoevend wanneer de graad van verminderde zelfredzaamheid op ten minste 9 punten wordt vastgesteld.

De belastingvrije som wordt wel verhoogd tot een bedrag van 2.610 €. Maar verdubbelt dan weer niet meer als er sprake is van een invalide 65-plusser.

Overgangsregeling

Gelet op de ingrijpende wijziging wordt er in artikel 546 van het wetboek inkomstenbelastingen een overgangsregeling ingebouwd. De belastingplichtige die reeds een familielid van 65-plus ten laste heeft vóór 1 januari 2021, kan een beroep blijven doen op de oude regeling. De 65-plusser zal derhalve niet zorgbehoevend moeten zijn opdat de belastingplichtige van de belastingvermindering kan genieten. Er kan wel maar een belastingvrije soms van 1.740 € in mindering gebracht worden. Wanneer de nieuwe regeling voordeliger is, mag deze wel toegepast worden. De overgangsregeling blijft van toepassing voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025, zijnde voor de inkomsten ontvangen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

Inwerkingtreding

Voormelde wet treedt in werking op 01 januari 2021, en is dus van toepassing vanaf het inkomstenjaar 2021, tenzij de belastingplichtige een beroep kan doen op de hierboven besproken overgangsregeling.

 

Bron: Programmawet van 20 december 2020, BS 30 december 2020

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.