Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Waals Gewest: “Tremplin 24 mois+”: verlenging

By 31 januari 2024No Comments

De maatregel ‘Tremplin 24 mois +’ is ingevoerd door het Waalse Gewest om Waalse werkgevers die door de gezondheidscrisis zijn getroffen, te ondersteunen bij de tewerkstelling van werknemers en de impact op de langdurig werkzoekenden te verminderen.

In oktober 2023 was de limiet voor toekenning aan 1.200 werknemers (VTE’s) in het Waalse Gewest bereikt. Thans werd de maatregel verlengd en voorziet het Waals Gewest in 2024 een budget voor ongeveer 2.200 werknemers (VTE’s).

De subsidie bedraagt 1.000 € per maand voor een periode van 2 jaar indien de werkgever een langdurige werkzoekende in dienst neemt, woonachtig in het Waals Gewest. Het bedrag wordt verhoudingswijs aangepast in functie van de deeltijdse tewerkstelling.

Voorwaarden

 • De onderneming moet gevestigd zijn in het Franse taalgebied;
 • De premie is niet sector-gebonden zodat deze betrekking kan hebben op alle sectoren (bepaalde publieke instellingen zijn wel uit het toepassingsgebied uitgesloten);
 • De werknemer moet woonachtig zijn in het Franse taalgebied en bovendien minstens 24 maanden ingeschreven zijn bij het FOREM als niet-werkende werkzoekende;
 • Ten slotte moet de werkgever een arbeidsovereenkomst met deze werknemer sluiten die minstens :
  • een bepaalde duur heeft van 24 maanden en
  • een halftijdse tewerkstelling betreft.
 • De werkgever moet de werknemers ook minstens 40 uren per jaar een opleiding aanbieden en dit gedurende de looptijd van de premie.

Opgelet de kandidaat-werknemer moet binnen de 6 maanden in dienst genomen worden nadat de Administratie heeft ter kennis gegeven dat de Werkgever in aanmerking komt voor de premie, anders is het bekomen van de premie definitief verloren.

Cumul

De subsidie is cumuleerbaar met de maatregel ‘impulsion 12 mois+’ of een doelgroepvermindering. In het eerste geval is het wel de werknemer die de aanvraag voor de premie moet indienen bij de uitbetalingsinstantie.

Deze subsidie kan echter niet gecombineerd worden met :

 • SESAM;
 • APE;
 • Impulsion – 25-ans.

Aanvraagprocedure

De aanvraag dient te gebeuren via een online formulier en kan maximaal voor 2 VTE’s per werkgever aangevraagd worden. De werkgever moet één formulier invullen voor elke functie waarvoor de aanvraag ingediend wordt. Als er meer dan twee formulieren ingevuld worden, zal er enkel rekening gehouden worden met de eerste twee VTE’s.

Bron : Nieuwsbericht Waals Gewest van 20 december 2023, Aides à l’emploi, www.wallonie.be/fr/actualites/aides-lemploi-maintien-et-elargissement-de-la-mesure-tremplin-24.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.