Sociaal-Juridisch

Wetsvoorstel – schorsing van de opzegtermijn bij toepassing van tijdelijke werkloosheid overmacht

By 20 mei 2020 No Comments

Op 29/04/2020 werd er een wetsvoorstel ingediend tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolgde de COVID-19-crisis.

De doelstelling van dit wetsvoorstel is om naar analogie met de bestaande regeling voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen de looptijd van de opzeggingstermijn tijdens deze periodes van tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19-overmacht op te schorten. Dit naar aanleiding van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht en het gegeven dat bepaalde ondernemingen tijdens deze periodes van schorsing definitief ontslag betekenen aan sommige werknemers.

Op basis van de huidige regelgeving (art. 37/7 arbeidsovereenkomstenwet) schort de periode van tijdelijke werkloosheid overmacht de opzeggingstermijn niet op. Volgens de indieners van het wetsvoorstel wordt zo een deel (of geheel) van deze opzeggingstermijn desgevallend afgewenteld op de sociale zekerheid.

In het oorspronkelijk voorstel was voorzien dat bij een opzegging door de werkgever voor of tijdens de schorsing, de opzeggingstermijn werd geschorst tijdens de periode van 01/03/2020 – 30/06/2020. Er werd daarbij voorzien in een retroactieve inwerkingtreding van de wet op 01/03/2020.

Er zijn diverse amendementen ingediend om de retroactieve werking van het wetsvoorstel in te perken of aan te passen gelet op de rechtsonzekerheid en het feit dat er geen advies werd gevraagd aan de Raad van State.  Anderen vonden daarentegen dat het wetsvoorstel nog niet ver genoeg gaat. Zo werden er nog andere wetsvoorstellen ingediend tot instelling van een verbod op ontslag tijdens of omwille van de COVID-19-crisis zoals ook in andere Europese landen het geval is (vb. Spanje, Italië,…).

Eerste lezing

Na de eerste lezing in de commissie voor sociale zaken, werk en pensioenen voorziet het wetsvoorstel dat de opzegtermijn geschorst wordt bij tijdelijke werkloosheid overmacht vanaf de datum waarop de wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd wordt, behalve voor werknemers van wie de opzegtermijn op die datum nog lopende is en waarvoor de wet in werking zal treden op 01/03/2020.

Tweede lezing

Er werd daarbij op 13/05/2020 voorzien in een tweede lezing van het wetsvoorstel in de commissie voor sociale zaken, werk en pensioenen. Het voorstel werd ook in tweede lezing aangenomen met enkele amendementen.

Er wordt voorzien dat de opzeggingstermijn die reeds lopend was voor 1 maart 2020 niet geschorst zal worden. De werkgever zal in dat geval voor de periode waarin de opzeggingstermijn samenvalt met een periode van schorsing, een aanvulling betalen op de uitkering die overeenstemt met het verschil tussen de uitkering voor tijdelijke werkloosheid en het nettoloon waarop de werknemer bij afwezigheid van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst recht zou hebben gehad. Deze aanvulling wordt toegekend onder de vorm van een eenmalige uitbetaling bij het verstrijken van de opzeggingstermijn, hetzij onder de vorm van betalingen in schijven als aanvullingen betaald op de betalingsmomenten van de werkloosheidsuitkering.

Daarnaast werd ook de inwerkingtreding aangepast. De wet zal in werking treden op de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van de werknemers van wie de opzegtermijn op 5 mei 2020 nog lopende is, voor wie ze uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2020.

Plenaire vergadering

Het wetsvoorstel dient nu nog gestemd te worden in de plenaire vergadering.

 

Bron: Wetsvoorstel van 29/04/2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolgde de COVID-19-crisis, Parl.St Kamer 2019 -2020, 1212; Wetsvoorstel van 11/05/2020 tot instelling van een verbod op ontslag tijdens de COVID-19-crisis, Parl.St Kamer 2019 -2020, 1235; Wetsvoorstel van 29/04/2020 houdende een verbod op ontslagen omwille van het COVID-19-virus, Parl.St Kamer 2019 -2020, 1209. 

 

 

 

 

 

We blijven bereikbaar!

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze medewerkers werken momenteel van thuis uit en daarom hebben we onze manier van werken wat aangepast.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, ontvangen we graag alle vragen via e-mail. Stay safe!

Contacteer ons

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.