Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Wettelijke pensioenbonus terug op komst

By 29 maart 2024No Comments

De federale overheid wil opnieuw een wettelijke pensioenbonus invoeren om mensen aan te moedigen aan het werk te blijven in plaats van met pensioen te gaan.

De pensioenbonus dient als aanvulling op het pensioen dat wordt toegekend aan de personen die blijven werken nadat ze aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen hebben voldaan of na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Hoe langer men werkt, zoveel te hoger het wettelijk pensioen is.

Naast de werknemers kunnen ook de zelfstandigen of ambtenaren aanspraak maken op de bonus.

Toepassingsgebied

De werknemer die zijn beroepsbezigheid verderzet na de datum waarop hij met rustpensioen als werknemer had kunnen gaan, komt in aanmerking voor de pensioenbonus. Dat is ofwel vanaf het vervroegd rustpensioen ofwel vanaf het wettelijk pensioen. Thans is dit vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer 65 wordt. In 2025 wordt dat opgetrokken naar 66 jaar, vanaf 2030 is dat 67 jaar.

De pensioenbonus kan daarbij ten vroegste opgebouwd worden vanaf 1 juli 2024 voor rustpensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaan ten vroegste op 1 januari 2025. 

Bedrag

De begunstigde zal, na langer te hebben gewerkt, de keuze hebben om de bonus te laten uitbetalen als een forfaitair bedrag of als een maandelijkse aanvulling bovenop het wettelijke pensioen. Dit bedrag is vrij van belastingen en sociale bijdragen.

De bonus zal worden toegekend voor maximaal 3 jaren en het opgebouwde bedrag zal toenemen afhankelijk van de lengte van de gewerkte tijd na de leeftijd voor vervroegde uittreding, d.w.z. het opgebouwde bedrag in het eerste jaar zal lager zijn dan het opgebouwde bedrag in het tweede jaar en zal verder toenemen in het derde jaar.

 

Pensioenbonus

Jaar 1

3.775 euro

Jaar 2

7.550 euro

Jaar 3

11.325 euro

De maximale periode van 3 jaar wordt uitgedrukt als 936 dagen, dit stemt overeen met 312 werkdagen in een volledig jaar.

De bonus bestaat uit een forfaitair bedrag dat toegekend wordt per extra gewerkte dag vanaf de vroegst mogelijke ingangsdatum van het rustpensioen. Per jaar wordt er rekening gehouden met maximaal 30 gelijkgestelde voltijdse dagen, voor zover er minstens één effectieve werkdag in dat jaar gepresteerd is. Tijdskrediet en SWT worden niet beschouwd als gelijkgestelde prestaties.

Bovengrens

Voor de toekenning van de bonus zal er rekening worden gehouden met een bovengrens, van toepassing op alle pensioenen, zowel wettelijke als aanvullende, om ervoor te zorgen dat de pensioenbonus alleen wordt toegekend voor zover de werknemer nog geen pensioenrechten heeft opgebouwd die dit plafondbedrag overschrijden. Het geïndexeerd maximumbedrag berekend op alle pensioenvoordelen (wettelijke en aanvullende pensioenen inclusief) bedraagt momenteel 93.760,79 euro.

Ontwerpfase

Voorlopig ligt het wetsontwerp nog ter goedkeuring voor in de Kamer. Er wordt wel verwacht dat dit voor de zomer goedgekeurd wordt.

Via Konink Besluit zullen alleszins het bedrag en de aard van de bonus, de voorwaarden en modaliteiten waaronder de bonus wordt toegekend en uitbetaald, evenals de tijdvakken die voor de vaststelling van de bonus in aanmerking komen, bepaald moeten worden.

Bron : Wetsontwerp van 26 januari 2024 houdende de hervorming van de pensioenen, Parl. St. 2023-24,  nr. 55K3808.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.