Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bedragen grenzen loonbeslag en loonoverdracht vanaf 01/01/2024

By 19 december 2023No Comments

Jaarlijks wordt het voor loonbeslag of loonoverdracht vatbaar gedeelte van het loon geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe grenzen voor loonbeslag en loonoverdracht waarmee men rekening dient te houden.

Beroepsinkomsten

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden de volgende grens bedragen:

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.341 EUR0%
1.341,01 – 1.440 EUR20% (max. 19,80 euro)
1.440,01 – 1.589 EUR30% (max. 44,70 euro)
1.589,01 – 1.738 EUR40% (max. 59,60 euro)
> 1.738 EUR100%

Vervangingsinkomen

Voor inkomsten uit andere activiteiten dan vermeld bij punt 1 gelden onderstaande grens bedragen. Het gaat hier onder andere om pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte uitkeringen,… Indien uw werknemer bijvoorbeeld deeltijds werkt en deeltijds een uitkering ontvangt, dan is deze uitkering vatbaar voor beslag of overdracht rekening houdend met onderstaande grens bedragen.

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.341 EUR0%
1.341,01 – 1.440 EUR20%
1.440,01 – 1.738EUR40%
> 1.738 EUR100%

Vermindering kind ten laste

Het voor beslag of overdracht vatbare bedrag kan verminderd worden met een bedrag per kind ten laste. Dit bedrag wordt vastgesteld op 83 euro per kind ten laste.

 

Bron: KB van 12/12/2023 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek (1), BS 18 december 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.