Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bijkomend contingent vrijwillige overuren voor Q4 2020 en Q1 2021 – update

By 28 december 2020No Comments

In april heeft het kernkabinet de maatregel tot verhoging van het contingent van vrijwillige overuren met 120 bijkomende vrijwillige overuren voor de cruciale sectoren en dit voor de periode van 01/04/2020 t.e.m. 30/06/2020 afgekondigd. Na afloop van dit kwartaal vielen de werkgevers terug op het resterende saldo van het basiscontingent.

Thans wil de overheid het bijkomend contingent van 120 vrijwillige overuren opnieuw beschikbaar maken, met als belangrijke nuancering dat de bijkomende vrijwillige overuren die reeds gepresteerd zijn in Q2 in mindering gebracht moeten worden van het bijkomend contingent voor Q4 2020.

Stel dat een werknemer in Q2 2020 100 netto vrijwillige overuren gepresteerd heeft, dan heeft deze werknemer voor Q4 nog maar 20 vrijwillige overuren over van dit bijkomend contingent. Als de werknemer in Q2 alle 120 overuren opgebruikt heeft dan kan er geen toepassing meer gemaakt worden van het bijkomend contingent.

In Q1 2021 zou een nieuw quotum van 120 bijkomende vrijwillige overuren beschikbaar gesteld worden. Er moet dan geen rekening meer gehouden worden met de gepresteerde overuren in 2020.

De overige regels blijven overeind, m.n.:

  • Het betreft enkel de cruciale bedrijven en essentiële diensten zoals omschreven in het MB van 18 oktober 2020.

Ook de uitzendsector behoort hieronder als de dienstverlening beperkt is tot de bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten voor wat betreft de uitzendarbeid, en beperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen en tot de huishoudens overeenkomstig het protocol, voor wat betreft de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

  • Er is geen inhaalrust en geen overloon verschuldigd voor deze vrijwillige overuren en ze tellen niet mee voor de interne grens.
  • Het is steeds vereist om voorafgaand met elke individuele werknemer een schriftelijk akkoord te sluiten voor max. 6 maanden (hernieuwbaar).
  • De maximale grenzen van 11u/dag en 50u/week moeten gerespecteerd worden.
  • De vrijwillige overuren komen niet in aanmerking voor de BV-vrijstelling voor overuren.

Er zou, net zoals in Q2 2020 voorzien worden dat deze bijkomende vrijwillige overuren vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.

Opgelet: de niet-onderwerping aan de belastingen kan slechts voor 120 bijkomende vrijwillige overuren worden verleend. 

Wanneer de belastingplichtige in 2020 en/of 2021 bijkomende vrijwillige overuren heeft gepresteerd en niet alle bezoldigingen voor die in 2020, respectievelijk in 2021, gepresteerde overuren in hetzelfde belastbare tijdperk worden betaald of toegekend, wordt de vrijstelling eerst aangerekend op de bezoldigingen voor de bijkomende vrijwillige overuren die in het belastbare
tijdperk verbonden met het inkomstenjaar 2020, respectievelijk 2021, worden betaald of toegekend, en, desgevallend, vervolgens op de bezoldigingen voor die overuren die in elk van de volgende belastbare tijdperken worden betaald of toegekend.

Wanneer in een belastbaar tijdperk bezoldigingen worden betaald of toegekend voor meer dan het aantal voor dat belastbare tijdperk vrijstelbare bijkomende vrijwillige overuren, wordt de vrijstelling verhoudingsgewijs aangerekend op de bezoldigingen voor de in 2020, respectievelijk in 2021, gepresteerde bijkomende vrijwillige overuren.

 

Voorgaande is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, Part.St. Kamer 2019 – 2020, 1674/010. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.