Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Brussels Hoofdstedelijk gewest: verplichte opleiding dienstenchequebedrijven en educatief verlof

By 29 juni 2020No Comments

1. Opleiding gezondheidsmaatregelen

In het kader van de bestrijding van de besmettingsrisico’s door Covid-19 hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de VDAB een opleidingsmodule “met betrekking tot de gezondheidsmaatregelen die nodig zijn ter preventie van het risico van besmetting bij de uitvoering van de activiteiten van huishoudhulp” uitgewerkt.

Het betreft een opleidingstraject in 2 fasen:

  • fase 1: verplichte opleiding intern personeelslid (gratis)
  • fase 2: optionele opleidingen door het intern personeelslid aan de huishoudhulpen

Fase 1: verplichte opleiding 

De dienstencheque-onderneming dient één intern personeelslid (coach, interne opleider, andere door het bedrijf gemachtigde personen) verplicht bovenvermelde opleiding te laten volgen, zodat deze op zijn of haar beurt de optionele interne opleiding op de werkvloer kan organiseren en deze informatie kan verstrekken aan de huishoudhulpen.

Slechts één persoon per 100 werknemers mag deze opleiding volgen. Deze persoon moet ofwel Frans ofwel Nederlands spreken.

De duur van de opleiding is ongeveer 2.30 u en de inschrijvingstermijn is 30 september 2020. 

Deze opleiding is verplicht. De dienstencheque-onderneming die de beoogde doelgroep niet zou hebben opgeleid, zal worden bestraft met een administratieve boete van 500 euro.

Er wordt voorzien in een looncompensatie voor de interne personeelsleden die bovenvermelde opleidingsmodule volgen, vastgesteld op een forfaitair bedrag van 50 euro per persoon.

Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier.

Fase  2: interne opleiding

Bedrijven kunnen een interne opleiding op de werkvloer te organiseren (face-to-face of via e-learning) voor de huishoudhulpen. Dit is echter niet verplicht.

De bedrijven die dit wel doen kunnen een terugbetaling krijgen van de opleidingskosten mits aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

  • De opleiding werd online of fysiek verstrekt, met inachtneming van de gezondheidsregels, uiterlijk op 30 september 2020;
  • de opleiding werd verstrekt door het intern personeelslid dat de eerder vermelde opleidingsmodule gevolgd heeft;
  • de opleiding wordt verstrekt met behulp van het didactische materiaal;
  • de dienstencheque-onderneming heeft haar klanten, gebruikers van Brusselse Dienstencheques, geïnformeerd over de gezondheidsregels die in acht moeten worden genomen bij dienstenchequeprestaties.
  • De aan de huishoudhulpen verstrekte opleiding duurt maximaal twee uur.

Indien alle voorwaarden nageleefd zijn, zal deze opleiding recht geven op een forfaitaire terugbetaling van een bedrag:

  • van 18 € per uur voor de loonkosten van de werknemer tijdens de opleiding inclusief sociale zekerheidsbijdragen, en,
  • van 50 € per uur voor de kosten van de interne opleider of de aangestelde persoon.

Voor de terugbetaling moet het bedrijf een eenmalig terugbetalingsformulier bij het Opleidingsfonds dienstencheques indienen vóór 30 november 2020, waarbij de aanwezigheidslijsten van alle opgeleide dienstenchequewerknemers worden gevoegd.

Voor meer info kan u hier terecht.

2. Educatief verlof: digitale aangifte

In Brussel kunnen de terugbetalingsdossiers inzake betaald educatief verlof voor 2019-2020 vanaf 1 september 2020 digitaal ingediend worden via een daartoe bestemd online platform. Voor een tijdige terugbetalingsaanvraag moet het dossier uiterlijk op 31 december 2020 ingediend worden.

Het gebruik van dit online platform wordt sterk aangeraden. Brussel vraagt om te wachten tot deze datum en het dossier rechtstreeks online aan de bevoegde dienst te bezorgen. Er zijn geen wijzigingen wat betreft de samenstelling van het dossier.

De digitaal ingediende dossiers worden bij voorrang behandeld. Aldus heeft de werkgever er alle belang bij om het dossier digitaal door te sturen.

 

Bron: B.Br.Reg. van 18 juni 2020 van bijzondere machten nr. 2020/043 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, BS 24 juni 2020 en nieuwsbericht Brussel Economie en Werkgelegenheid, http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/betaald-educatief-verlof-terugbetaling.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.