Skip to main content
Sociaal-Juridisch

CAO nr. 43 en 50 – index GGMMI – 01/09/2021

By 28 september 2021No Comments

Algemeen

In heel wat paritaire comité’s worden er minimale brutolonen bepaald via sectorale cao’s. Dit zijn de zogenaamde schaallonen of minimumbarema’s. De individuele arbeidsovereenkomst mag een hoger brutoloon toekennen, maar nooit een lager brutoloon.

Op nationaal niveau bepaalt CAO nr. 43 de absolute ondergrens van het loon voor een voltijdse tewerkstelling van een werknemer van 18 jaar of ouder met een arbeidsovereenkomst (m.u.z. studentenovereenkomsten voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar). Dit is het zogenaamde ‘gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI).  CAO nr. 50 bepaalt de absolute ondergrens voor werknemers jonger dan 18 jaar met een arbeidsovereenkomst (incl. studentenovereenkomsten) en  voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar met een studentenovereenkomst.

Op sectoraal vlak wordt er meestal een minimum bruto maand- of uurloon bepaald. Het GGMMI is echter ruimer dan een minimum maandloon of uurloon. Het gaat immers over een gemiddeld minimum maandinkomen. Ook onderdelen van het loon die in de loop van het jaar uitbetaald worden, moeten meegeteld worden om de berekening van het gemiddelde maanloon te maken. Artikel 5 van CAO nr. 43 voorziet hierover het volgende: Deze elementen omvatten onder meer het loon in geld of in natura, het vast of veranderlijk loon alsmede de premies en voordelen waarop de werknemer recht heeft ten laste van de werkgever uit hoofde van zijn normale arbeidsprestaties, d.w.z. de prestaties die in de arbeidswet en in de collectieve arbeidsovereenkomsten vermeld zijn en die per onderneming in het arbeidsreglement werden gepreciseerd.” Denk hierbij aan de eindejaarspremie, jaarlijkse premies, ploegenpremies, …

CAO nr. 43 en CAO nr. 50 zijn niet van toepassing op:

  • Jongeren die werken in het kader van alternerend leren op basis van een andere overeenkomst dan een arbeidsovereenkomst.
  • Personen die tewerkgesteld zijn in een familieonderneming waar gewoonlijk alleen bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen arbeid verrichten onder het uitsluitende gezag van de vader, de moeder of de voogd.
  • werknemers die gewoonlijk zijn tewerkgesteld gedurende periodes die minder dan een kalendermaand bedragen.

Voor de deeltijdse tewerkstellingen zal er een pro rata moeten gebeuren in functie van de arbeidsduur in de onderneming en het GGMMI voor een voltijdse tewerkstelling (cf. CAO nr. 35).

Index – nieuwe bedragen vanaf 01/09/2021

Het bedrag van het GGMMI is onderworpen aan de spilindex. Als de prijzen van producten en diensten stijgen, dan stijgt de index. Als dat cijfer een bepaalde waarde overstijgt – de zogenaamde spilindex – dan stijgen de uitkeringen en sommige lonen zoals het GGMMI automatisch mee.

CAO nr. 43 

Periode18 jaar en ouder 19 jaar  + 6 maanden anciënniteit20 jaar + 12 maanden anciënniteit
15/07/2021 – 31/08/2021 (sociaal akkoord)1.625,72 €1.668,86 €1.688,03 €
01/09/2021 – ….. (index)1.658,23 €1.702,24 €1.721,79 €

CAO nr. 50 – werknemers < 18 jaar 

Periode16 jaar en jonger (70%)17 jaar (76%)
15/07/2021 – 31/08/2021 (sociaal akkoord)1.138,00 €1.235,55 €
01/09/2021 – ….. (index)1.160,76 €1.260,25 €

CAO nr. 50 – studenten / alternerend leren 18 – 20 jaar 

Periode18 jaar (82%)19 jaar  (88%)20 jaar (94%)
15/07/2021 – 31/08/2021 (sociaal akkoord)1.333,09 € 1.430,63 €1.528,18 €
01/09/2021 – ….. (index)1.359,75 €1.459,24 €1.558,74 €

Werkbonus

Ten gevolg van de retroactieve inwerkingtreding van de aangepaste CAO nr. 43, wijzigt het GGMMI vanaf 1 september 2021 met een aanpassing van de loongrenzen voor de werkbonus als gevolg.

Hieronder de nieuwe aangepaste bedragen vanaf 1 september 2021.

Bedienden (*)
S (refertemaandloon aan 100% in EUR)R (basisbedrag in EUR)

≤ 1.707,98
> 1.707,98 en ≤ 2.664,08
2.664,08

209,77
209,77 – ( 0,2194 x (S – 1.707,98))
0,00

Arbeiders (**)
S (refertemaandloon aan 100% in EUR)R (basisbedrag in EUR)

≤ 1.707,98
1.707,98 en ≤ 2.664,08
2.664,08

226,55
226,55 – (0,2370 x (S – 1.707,98))
0,00

(*) Onder ‘Bedienden’ moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 100 %, dus ook bijvoorbeeld arbeiders in de openbare sector.
(**) Onder ‘Arbeiders’ moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 108 %, dus ook bijvoorbeeld kunstenaars.

 

Bron: CAO nr. 43,  CAO nr. 50 en CAO nr. 35, http://www.cnt-nar.be/Cao-lijst.htm; Tussentijdse instructies RSZ 2021/3. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.