Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Coronavirus: verlenging geldigheidsduur maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport-en cultuurcheques

By 8 juni 2020No Comments

Advies NAR

De Nationale Arbeidsraad (NAR) had zich in advies nr. 2.161 van 8 april 2020 gelet op de coronacrisis uitgesproken over de uitbreiding van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques.

Gelet op de gezondheidssituatie door het coronavirus en de maatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 14/03/2020 (‘lockdown light’) is het mogelijk dat de vervaldatum van de cheques het onmogelijk maakt om de cheques te gebruiken voor die vervaldatum. Een van de maatregelen was namelijk de sluiting van de meeste handelszaken. Bovendien heeft de crisis er bovendien toe geleid dat een groot aantal ondernemingen tijdelijk moesten verminderen of zelfs stopzetten.

Volgens de NAR heeft de uitbreiding van de geldigheidsduur voordelen voor alle betrokken partijen:

  • vrijwaring van de koopkracht voor de begunstigden van de cheques;
  • voor de handelaars en de ondernemingen: stimulans voor de heropstart van de activiteiten wat bevorderlijk is voor de hele economie omdat de consumptie weer op gang komt doordat de cheques gebruikt kunnen worden in veel sectoren.

Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de maaltijdcheques, ecocheques en de geschenkcheques en anderzijds de sport-en cultuurcheques.

Type Verlenging
Maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques·        6 maanden vanaf de datum waarop de cheques verstrijken

·        voor cheques die in maart, april, mei en juni 2020 verstrijken

 

Sport-en cultuurchequesVervaldatum op 31/12/2020 i.p.v. 30/09/2020

De NAR vraagt dan ook dat de vereiste wetgevende acties ondernomen worden om deze uitbreiding te voorzien.

Ministerraad

De ministerraad heeft op voorstel van minister van sociale zaken Maggie De Block en minister van werk Nathalie Muylle een ontwerp van KB goedgekeurd op 9 mei 2020 waarin voorzien wordt in de verlening van de geldigheidsduur van bepaalde cheques gelet op de COVID-19-pandemie. Het ontwerp van KB herneemt het hierboven besproken advies van de NAR.

Het ontwerp van KB wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies.

Inwerkingtreding 

Het KB werd op 29/05/2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is retroactief in werking getreden op 01/03/2020. 

 

Bron: KB van 20 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19 pandemie, BS 29 mei 2020. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.