Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Deadline educatief verlof Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingekort!

By 19 juli 2018juni 19th, 2019No Comments

Werkgevers gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk gewest zullen hun aanvraag tot terugbetaling van het educatief verlof sneller moeten indienen vanaf het schooljaar 2017 – 2018, namelijk op 31/12/2018.

Aanvraag terugbetaling educatief verlof 

De aanvragen tot terugbetaling van de lonen en sociale bijdragen die betrekking hebben op de dagen en uren van het betaald educatief verlof moeten worden ingediend bij het gewest waar de onderneming is gevestigd.

Heeft uw onderneming meerdere vestigingseenheden verspreid over meerdere gewesten? Dan moet u per gewest een aanvraag tot terugbetaling indienen bij het gewest waar het personeel dat gebruik heeft gemaakt van educatief verlof, is tewerkgesteld.  Het is dus niet mogelijk om één gezamenlijke aanvraag in te dienen op naam van de maatschappelijke zetel als uw personeel verspreid is over vestigingen in meerdere gewesten.  De aanvraag mag wel gegroepeerd worden per gewest.

De aanvraag om terugbetaling moet jaarlijks voor alle betrokken werknemers worden ingediend op basis van de volgende documenten:

  • een aangifte van schuldvordering waarop het bedrag dat voor elke werknemer wordt gevraagd, wordt vermeld;
  • een individuele steekkaart die voor elke werknemer de verlofperiodes die werden toegekend, vermeldt;
  • het attest van regelmatige inschrijving en de attesten van regelmatige aanwezigheid.

Daarnaast is het mogelijk dat volgende documenten moeten worden verstrekt:

  • kopie van de arbeidsovereenkomst (variabele deeltijdse tewerkstelling);
  • verklaring op eer waaruit blijkt dat de betrokken werknemer nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit (opleiding basiseducatie of opleiding voor het behalen van een eerste diploma hoger secundair onderwijs);
  • bewijs m.b.t. het samenvallen van de lesuren met de arbeidstijd (werknemers <4/5 tewerkstelling met een vast uurrooster of bij toepassing van de verhoogde maxima omwille van het samenvallen van de lesuren met het arbeidsrooster).

Deadline voor het indienen van de aanvraag 

U kan ten vroegste een aanvraag tot terugbetaling indienen na het einde van het schooljaar. De termijnen voor het indienen van deze aanvraag moeten strikt nageleefd worden. Indien u te laat bent, zal u geen terugbetaling kunnen bekomen.

Sinds de overgang van de bevoegdheid naar de gewesten gelden er verschillende indieningstermijnen per gewest.

Voorheen had een werkgever gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,5 jaar de tijd voor de indiening van de  aanvraag. Deze termijn van 1.5 jaar ving aan op 1 januari van het jaar waarin de laatste dag van de opleiding viel.  Vb. voor een opleiding tijdens het schooljaar 2016-2017. De laatste dag valt in 2017. De termijn van 1.5 jaar vangt dus aan op 1.01.17 en eindigt op 30.06.18.

De indieningstermijn wordt vanaf het schooljaar 2017 – 2018 echter ingekort. De aanvraag moet ingediend worden voor 31 december van het jaar waarin het schooljaar eindigt. U zal de aanvraag tot terugbetaling die betrekking heeft op het schooljaar 2017 -2018 dus uiterlijk op 31 december 2018 moeten indienen.  De deadline voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal vanaf het schooljaar 2017 – 2018 m.a.w. gelijklopen met de deadline die reeds van toepassing is voor het Vlaams Gewest.

Ter info vermelden we nog dat de deadline voor het Waalse Gewest vanaf het schooljaar 2016 – 2017 vastligt op 31 maart van het kalenderjaar dat volgt op het schooljaar waarin educatief verlof werd opgenomen. De deadline voor de Duitstalige Gemeenschap lag voor het schooljaar 2016 – 2017 vast op 30.06.2018.

 

Bron: http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.