Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Deadline educatief verlof Vlaanderen – Vlaams opleidingsverlof

By 27 november 2018maart 25th, 2019No Comments

De indieningstermijn voor de terugbetalingsaanvraag voor educatief verlof voor het schooljaar 2017 – 2018 in het Vlaamse gewest nadert!

Vanaf het schooljaar 2019 – 2020 zal het educatief verlof in Vlaanderen hervormd worden naar het opleidingsverlof. De terugbetalingsaanvragen voor het schooljaar 2018 – 2019 zullen nog op basis van de huidige regelgeving behandeld worden.

Aanvraag terugbetaling educatief verlof schooljaar 2017 – 2018

De aanvragen tot terugbetaling van de lonen en sociale bijdragen die betrekking hebben op de dagen en uren van het betaald educatief verlof moeten worden ingediend bij het gewest waar de onderneming is gevestigd.

Heeft uw onderneming meerdere vestigingseenheden verspreid over meerdere gewesten? Dan moet u per gewest een aanvraag tot terugbetaling indienen bij het gewest waar het personeel dat gebruik heeft gemaakt van educatief verlof, is tewerkgesteld.  Het is dus niet mogelijk om één gezamenlijke aanvraag in te dienen op naam van de maatschappelijke zetel als uw personeel verspreid is over vestigingen in meerdere gewesten.  De aanvraag mag wel gegroepeerd worden per gewest.

Voor werknemers die in meer dan één gewest tewerkgesteld worden, moet de procedure zoals vastgelegd in de nota intergewestelijke mobiliteit.

De aanvraag om terugbetaling moet jaarlijks voor alle betrokken werknemers worden ingediend op basis van de volgende documenten:

 • een aangifte van schuldvordering waarop het bedrag dat voor elke werknemer wordt gevraagd, wordt vermeld;
 • een individuele steekkaart die voor elke werknemer de verlofperiodes die werden toegekend, vermeldt;
 • het attest van regelmatige inschrijving en de attesten van regelmatige aanwezigheid.

Daarnaast is het mogelijk dat volgende documenten moeten worden verstrekt:

 • kopie van de arbeidsovereenkomst (variabele deeltijdse tewerkstelling);
 • verklaring op eer waaruit blijkt dat de betrokken werknemer nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit (opleiding basiseducatie of opleiding voor het behalen van een eerste diploma hoger secundair onderwijs);
 • bewijs m.b.t. het samenvallen van de lesuren met de arbeidstijd (werknemers <4/5 tewerkstelling met een vast uurrooster of bij toepassing van de verhoogde maxima omwille van het samenvallen van de lesuren met het arbeidsrooster).

 

Deadline voor het indienen van de aanvraag 

U kan ten vroegste een aanvraag tot terugbetaling indienen na het einde van het schooljaar. De termijnen voor het indienen van deze aanvraag moeten strikt nageleefd worden. Indien u te laat bent, zal u geen terugbetaling kunnen bekomen.

Sinds de overgang van de bevoegdheid naar de gewesten gelden er verschillende indieningstermijnen per gewest.

In Vlaanderen dient u uw terugbetalingsaanvraag educatief verlof voor het schooljaar 2017 – 2018  ten laatste op 31 december 2017 schriftelijk in te dienen.

Voor een overzicht van de deadlines voor de andere gewesten kan u ons vorig artikel raadplegen.

Het is niet mogelijk om van deze termijn af te wijken. De postdatum is bepalend.

U dient uw terugbetalingsaanvraag te groeperen per schooljaar.

Het forfait voor de terugbetaling bedraagt momenteel 21,30 euro/ uur.

 

Vlaams opleidingsverlof

Het educatief verlof in Vlaanderen zal vanaf 1 september 2019 hervormd worden naar het Vlaams opleidingsverlof.

De hervorming heeft een administratieve vereenvoudiging tot doel en meer transparantie voor werkgevers en werknemers.

Iedere voltijdse werknemer in de privésector tewerkgesteld in een Vlaamse vestiging zal vanaf september 2019 het recht hebben om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon  (geplafonneerd) voor het volgen van een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding en dit voor maximum 125 uur per jaar. 

Via ministerieel besluit zal er een beoordelingssysteem ingevoerd worden met criteria die voldaan moeten zijn opdat een opleiding geregistreerd kan worden als arbeidsmarktgerichte opleiding. Deze beoordeling zal gebeuren door de Vlaamse Opleidingscommissie of een paritair comité. Vervolgens zullen deze opleidingen opgenomen worden in een opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives.

Daarnaast is het opleidingsverlof ook van toepassing op loopbaangerichte opleidingen. Het betreft opleidingen die worden opgenomen in het persoonlijk ontwikkelingsplan van een werknemer die loopbaanbegeleiding volgt.

Deeltijdse werknemers (minstens halftijds) hebben recht pro rata de tewerkstellingsbreuk op 01.09 in de DmfA. Voor halftijdse werknemers met een vast rooster is het nog steeds vereist dat de werkuren en de lesuren samen vallen.

De werknemers mogen maximum 10% onwettig afwezig zijn. Daarnaast is de werknemer ook verplicht om deel te nemen aan het examen indien dit een onderdeel uitmaakt van de opleiding. Indien de werknemer dit niet doet, zal hij gesanctioneerd worden.

Daarnaast zal er ook een administratieve vereenvoudiging zijn:

  • de werkgever moet een terugbetalingsaanvraag indienen bij de start van de opleiding en  moet de uren educatief verlof correct meegeven in de DmfA;
  • de attesten van inschrijven en nauwgezetheid zullen rechtstreeks opgevraagd worden bij de opleidingsinstelling en moeten dus niet meer door de werkgever doorgestuurd worden;
  • via het digitaal platform Vlaamse opleidingsincentives kunnen de werkgever en de werknemer het recht van de werknemer, de opname van de uren, de attesten van deelname en de eindbeoordeling raadplegen;
  • de administratieve procedure voor de opleidingsverstrekkers wordt gedigitaliseerd.

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud van de publicatie van de wettekst in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Decreet van de Vlaamse overheid van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, B.S. 29.12.2015.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.