Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Individuele pensioentoezegging – afschaffing rapportering t.a.v. de FSMA

By 27 februari 2023No Comments

Wat is een individuele pensioentoezegging (IPT)?

Een IPT is een occasionele, niet-stelselmatige pensioentoezegging aan één werknemer en/of zijn rechthebbenden.

Met individuele pensioentoezeggingen worden dus géén groepsverzekeringen (levensverzekeringscontracten die een pensioen- of overlijdenskapitaal voorzien voor alle of een
bepaalde categorie van werknemers) of collectieve toezeggingen beheerd in een pensioenfonds opgericht door de werkgever, bedoeld. Deze toezeggingen doet de werkgever immers op
collectieve basis aan alle of een bepaalde categorie van zijn personeelsleden.

Een individuele pensioentoezegging mag enkel worden toegestaan als in de onderneming reeds voor alle werknemers een collectief aanvullend pensioenplan bestaat.

Het is niet toegelaten om een IPT te doen in de 36 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van het pensioen (wettelijk en brugpensioen). Bovendien moet de IPT vastgelegd zijn in een schriftelijke pensioenovereenkomst.

Afschaffing rapportering t.a.v. de FSMA

Gelet op het feit dat de FSMA in haar hoedanigheid van toezichthouder met betrekking tot de ‘sociale wetgeving’ betreffende aanvullende pensioenen toegang heeft tot de informatie geregistreerd in DB2P, acht men de specifieke rapporteringsverplichting met betrekking tot de individuele pensioentoezeggingen achterhaald.

De wet van 26 december 2022 tot wijziging van verscheidene bepalingen ter versterking van de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler heeft met ingang van 1 januari 2023 de verplichting tot jaarlijkse informatieverstrekking ten aanzien van de FSMA over individuele pensioentoezeggingen afgeschaft.

Bijgevolg werden de circulaire WAP4 betreffende deze informatieplicht en het betrokken ‘WAP4’- formulier afgeschaft.

 

Bron: wet van 26 december 2022 tot wijziging van verscheidene bepalingen ter versterking van de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler, BS 02/02/2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.