Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Inkomensgrenzen gepensioneerden 2024

By 30 januari 2024No Comments

Een gepensioneerde kan onder bepaalde voorwaarden zijn/ haar pensioen combineren met een inkomen uit beroepsactiviteit. Of deze dan onbeperkt mag bijverdienen of niet wordt bepaald door de leeftijd, de loopbaanjaren en het type pensioen.  In bepaalde gevallen moet de betrokken persoon deze beroepsactiviteit wel melden of aangeven (meldingsformulier).

1. 65 jaar of een loopbaan van 45 jaar (rustpensioen)

De inkomsten uit een beroepsactiviteit zijn onbeperkt:

 • vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarin de gepensioneerde 65 jaar wordt;

of

 • als de betrokken persoon vanaf het ogenblik dat het Belgisch pensioen inging een loopbaan had van 45 kalenderjaren (als werknemer, zelfstandige, ambtenaar,…). Elk van die 45 loopbaanjaren moet ook een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling hebben.

‘Gewoonlijke of hoofdzakelijke’ tewerkstelling houdt in:

 • werknemer of ambtenaar: een tewerkstelling met een intensiteit van 1/3de van een voltijdse activiteit (104 VTE)
 • zelfstandige: een minimumverzekering van 2 kwartalen met volledige bijdragebetaling.

2. Andere gepensioneerden 

Gepensioneerden die niet aan één van beide voorwaarden voldoen (65 jaar of 45 jaar loopbaan) mogen ook nog bijverdienen, maar hun toegelaten bruto beroepsinkomen is wel onderworpen aan een maximaal grensbedrag.

De grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Als de gepensioneerde deze inkomstengrens overschrijdt, wordt zijn/ haar pensioen verminderd of geschorst.

Hieronder een overzicht van de grensbedragen voor 2024 :

Voorwaarden

Kinderlast

Niet te overschrijden jaarbedrag

Werknemer, ambt of mandaat

Zelfstandige of gemengd (werknemer en zelfstandige)

A
 • 65 jaar of ouder met een rustpensioen al dan niet gecombineerd met een overlevingspensioen;
 • 45 jaren gewekt bij aanvang pensioen

/

Onbegrensd

Onbegrensd

B
 • Overgangsuitkering voor weduwen en weduwnaars

 /

Onbegrensd

Onbegrensd

C
 • Jonger dan 65 jaar en  geen 45 kalenderjaren op het ogenblik van de pensionering
 • Jonger dan 65 jaar en  huwelijkspartner met een gezinspensioen.

Neen

9.850,00 EUR

7.880,00 EUR

Ja

14.775,00 EUR

11.820,00 EUR

D
 • Jonger dan 65 jaar met alleen een overlevingspensioen

Neen

22.934,00 EUR

18.347,00 EUR

Ja

28.668,00 EUR

22.934,00 EUR

E
 • Jonger dan 65 jaar met een rustpensioen in een speciaal stelsel
 • Ambtshalve gepensioneerd voor 65 jaar
 • Ouder dan 65 jaar met alleen een overlevingspensioen
 • Ouder dan 65 jaar met een huwelijkspartner met een gezinspensioen
 • Ouder dan 65 jaar en ambtshalve met pensioen

Neen

28.450,00 EUR

22.760,00 EUR

Ja

34.606,00 EUR

27.685,00 EUR

 

Bron: MB van 4 december 2023 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 15 december 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.