Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Nachtarbeid en SWT – nieuwe bedragen 01/01/2021

By 27 december 2020No Comments

De NAR heeft de nieuwe CAO bedragen gepubliceerd i.h.k.v. nachtarbeid en SWT.

De volgende bedragen worden vanaf 01/01/2021 aangepast met een coëfficiënt van 1,0032.

Bijkomende vergoeding nachtarbeid – CAO 46

Indien de arbeidsovereenkomst van de werknemer (door de werkgever of de werknemer) wordt beëindigd omdat de werkgever geen andere tewerkstelling (zonder nachtarbeid) kan aanbieden aan de werknemer die erom verzoekt, dan heeft de werknemer gedurende 5 jaar recht op een maandelijkse aanvulling op de werkloosheidsuitkering ten belope van 152,24 euro (bedrag vanaf 01.01.2021).

SWT – CAO 17

Werknemers die SWT  genieten (vroegere brugpensioen), hebben recht op een maandelijkse werkloosheidsuitkering van de RVA en een bedrijfstoeslag van de werkgever.

Het wettelijk minimumbedrag van de bedrijfstoeslag stemt overeen met de helft van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering. Dit netto referteloon wordt berekend door het brutoloon van de refertemaand te nemen verminderd met de socialezekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing. Dit bruto maandloon wordt begrensd.  Vanaf 01/01/2021 bedraagt het begrensd bruto maandloon 4179,43 euro.

De aanpassing van het bedrag van de bedrijfstoeslag met 1,0032 geldt enkel voor refertelonen berekend voor 01/01/2020. Voor de bedrijfstoeslagen die berekend werden op een referteloon vanaf 01/01/2020 wordt de aanpassing “prorata temporis” toegepast:

  • indien de werknemer in het stelsel is getreden vóór 1 januari 2020 wordt de herwaarderingscoëfficiënt in zijn geheel toegepast (1,0032);
  • indien de werknemer in het stelsel is getreden in de maanden januari, februari of maart 2020, dan wordt 3/4 van de herwaarderingscoëfficiënt toegepast (1,0024);
  • indien de werknemer in het stelsel is getreden in de maanden april, mei of juni 2020, dan wordt 1/2 van de herwaarderingscoëfficiënt toegepast (1,0016);
  • indien de werknemer in het stelsel is getreden in juli, augustus of september 2020, dan wordt 1/4 van de herwaarderingscoëfficiënt toegepast (1,0008);
  • indien de werknemer in het stelsel is getreden in de maanden oktober, november of december 2020, dan wordt er geen herwaarderingscoëfficiënt toegepast.

 

Bron: CAO nr. 17/40 tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.