Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Nieuwe bedragen grenzen loonbeslag en loonoverdracht 2023

By 22 december 2022No Comments

Jaarlijks wordt het voor loonbeslag of loonoverdracht vatbaar gedeelte van het loon geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2023 gelden nieuwe grenzen voor loonbeslag en loonoverdracht waarmee men rekening dient te houden.

In 2022 werden de grenzen voor de periode van 3 november tot 31 december 2022 tijdelijk verhoogd om de gevolgen van de energiecrisis te verzachten. De tijdelijke verhoging van de drempels wordt in het eerste kwartaal 2023 verlengd en verhoogd.

Nieuwe grenzen 2023

1. Beroepsinkomsten

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden de volgende grens bedragen:

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.316 EUR0%
1.316,01 – 1.414 EUR20% (max. 19,60 euro)
1.414,01 – 1.560 EUR30% (max. 43,80 euro)
1.560,01 – 1.706 EUR40% (max. 58,40 euro)
> 1.706 EUR100%

2. Vervangingsinkomen

Voor inkomsten uit andere activiteiten dan vermeld bij punt 1 gelden onderstaande grens bedragen. Het gaat hier onder andere om pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte uitkeringen,… Indien uw werknemer bijvoorbeeld deeltijds werkt en deeltijds een uitkering ontvangt, dan is deze uitkering vatbaar voor beslag of overdracht rekening houdend met onderstaande grens bedragen.

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.316 EUR0%
1.316,01 – 1.414 EUR20%
1.414,01 – 1.706EUR40%
> 1.706 EUR100%

3. Vermindering kind ten laste

Het voor beslag of overdracht vatbare bedrag kan verminderd worden met een bedrag per kind ten laste. Dit bedrag wordt vastgesteld op 81 euro per kind ten laste.

 

Tijdelijke verhoging grenzen voor het eerste kwartaal van 2023 (01/01/2023 – 31/03/2023)

1. Beroepsinkomsten

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden de volgende grens bedragen:

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.542 EUR0%
1.542,01 – 1.657 EUR20% (max. 23 euro)
1.657,01 – 1.828 EUR30% (max. 51,30 euro)
1.828,01 – 2.000 EUR40% (max. 68,80 euro)
> 2.000 EUR100%

2. Vervangingsinkomen

Voor inkomsten uit andere activiteiten dan vermeld bij punt 1 gelden onderstaande grens bedragen. Het gaat hier onder andere om pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte uitkeringen,… Indien uw werknemer bijvoorbeeld deeltijds werkt en deeltijds een uitkering ontvangt, dan is deze uitkering vatbaar voor beslag of overdracht rekening houdend met onderstaande grens bedragen.

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.542 EUR0%
1.542,01 – 1.657 EUR20%
1.657,01 – 2.000 EUR40%
> 2.000 EUR100%

3. Vermindering kind ten laste

Het voor beslag of overdracht vatbare bedrag kan verminderd worden met een bedrag per kind ten laste. Dit bedrag wordt vastgesteld op 95 euro per kind ten laste.

Bron: KB van 11/12/2022 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijke Wetboek (1), BS 19 december 2022; Ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van artikelen 66 tot en met 74 van de wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisisMinisterraad van 16 december 2022. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.