Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Ondersteuningsmaatregelen hardfruitteeltsector – contingent gelegenheidsarbeid en 180-dagenregel

By 29 november 2021No Comments

De minsterraad heeft op 19/11/2021 een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd die voorzien in tijdelijke ondersteuningsmaatregelen met het oog op het beperken van de sociaaleconomische moeilijkheden (coronacrisis en Russische boycot) in de hardfruitteeltsector. De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Uitbreiding contingent gelegenheidsarbeid

Er wordt voorzien in een uitbreiding voor de hardfruitteelt van de verruimde regeling voor gelegenheidswerk in de sociale zekerheid die al geldt voor de champignon- en witloofteelt, tot maximaal 100 dagen voor 2022. Deze uitbreiding is noodzakelijk om deze sector, die op dit ogenblik in ernstige moeilijkheden en in een crisissituatie verkeert, leefbaar te houden.

Opgelet: deze uitbreiding zal waarschijnlijk niet van toepassing zijn voor uitzendkrachten (dit is immers ook zo voor de champignon- en witloofteelt).

180-dagenregel

Om een werknemer met het statuut van gelegenheidswerknemer in dienst te kunnen nemen, mag die werknemer in de loop van de voorafgaande 180 dagen niet in de land- of tuinbouwsector gewerkt hebben in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidswerknemer. Dit brengt echter veel rechtsonzekerheid met zich mee omdat werkgevers niet de mogelijkheid hebben om dit na te gaan. Daarom wordt de 180-dagenregel beperkt tot het niveau van de onderneming (in plaats van op sectorniveau), waarbij het begrip ‘onderneming’ in de wet wordt omschreven.

 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten.  De regeling kan dus nog wijzigen en is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ter bescherming van de hardfruitteeltsector in 2022; Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging aan het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ter bescherming van de hardfruitteeltsector in 2022. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.