Skip to main content
Sociaal-Juridisch

PC 149.01 – nieuwe bedragen mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsdag 2024

By 30 januari 2024mei 28th, 2024No Comments

Mobiliteitsvergoeding – nieuwe bedragen

De mobiliteitsvergoeding is een forfaitair stelsel van terugbetaling van verplaatsingskosten dat toegekend wordt aan werknemers in paritaire comités waar de plaats van tewerkstelling niet vast is.  De betrokken werknemers worden tewerkgesteld op werven die verschillen van opdracht tot opdracht. Om de tijd van de verplaatsing naar de werf  die geen arbeidstijd is, te vergoeden werd de “mobiliteitsvergoeding” gecreëerd. Ook uitzendkrachten die tewerkgesteld worden in de betrokken sectoren en op mobiele werkplaatsen hebben recht op een mobiliteitsvergoeding.

Ingevolge het sectorakkoord 2023 – 2024 zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsdag in PC 149.01 met ingang van 01.01.2024.

Vanaf 1 januari 2024 moet de werkgever maandelijks bij de loonfiche een detail toevoegen van het aantal per dag afgelegde kilometers die in aanmerking komen voor de uitbetaling van de mobiliteitsvergoeding.

VergoedingBedrag vanaf 01/02/2024
Openbaar vervoervolledige terugbetaling
Eigen vervoermiddel0,3228 EUR per kilometer
Voertuig werkgever (passagier)0,1579 EUR per kilometer
Chauffeur met passagiers0,1579 EUR per kilometer
Chauffeur zonder passagiers0,1579 EUR per kilometer

De mobiliteitsvergoeding wordt toegekend aan arbeiders in die zich van hun woonplaats naar een werf begeven of van de zetel van de onderneming of de ophaalplaats naar een werf gevoerd worden voor zover deze werf niet de aanwervingplaats van de arbeiders is.

Indien de zetel van de onderneming niet enkel fungeert als ophaalplaats, maar dat er tevens arbeid wordt geleverd dan dient de arbeidstijd verloond te worden. Voor het vervoer naar de werf geldt enkel de mobiliteitsvergoeding.

De vergoeding is pas verschuldigd vanaf een minimumafstand van 5 kilometer. Bij combinatie van meerdere voertuigen wordt de vergoeding per voertuig vastgesteld en toegekend.

Mobiliteitsdag

Sinds 01/01/2019 wordt aan de arbeiders die jaarlijks tenminste 43.000 km afleggen een dag mobiliteitsverlof toegekend. Deze extra dag betaalde vakantie wordt toegekend in het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin het aantal km werd bereikt.

In het kader van het sectoraal akkoord 2023 – 2024 wordt vanaf 01/01/2024 het recht op een dag mobiliteitsverlof berekend per schrijf van 27.000 km per jaar. 

De teller wordt op 0 gezet op 1 januari van elk jaar. De opgebouwde dagen worden opgenomen in overleg binnen de 12 maanden nadat ze verworven zijn

De ondernemingen kunnen sinds 1 januari 2022 de dag mobiliteitsverlof omzetten in een terugkerend gelijkwaardig voordeel dat enkel toegekend dient te worden voor de kalenderjaren waarin het jaarlijks aantal kilometers werd overschreden. Bij de omzetting dient rekening gehouden te worden met de effectieve bruto uurlonen (met inbegrip van de eindejaarspremies, de ploegenpremies, het overloon, enz.) alsook met bijhorende sociale lasten (Sociale Zekerheidsbijdragen werkgever en andere sociale lasten).

De procedure voor de omzetting naar het terugkerend gelijkwaardig voordeel verloopt:

  • in ondernemingen met een vakbondsafvaardiging via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak.
  • in ondernemingen zonder een vakbondsafvaardiging via een schriftelijk akkoord tussen de werkgever en de arbeider.

 

Bron: CAO van 30/03/2022 inzake vervoerskosten, 174.155/CO/149.01; KB van 26 maart 2020 tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, tweede lid, c), van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 06/04/2020; CAO betreffende het nationaal akkoord 2019 – 2020, 152842/co/149.01; CAO van 16/10/2023 betreffende het nationaal akkoord 2023-2024, 183590/co/149.01.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.