Skip to main content
Sociaal-Juridisch

PC 339 – Oprichting paritaire subcomités

By 30 oktober 2018maart 25th, 2019No Comments

Het paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting is sinds 4 oktober 2018 opgesplitst in 3 afzonderlijke regionale paritaire subcomités.

Regionale paritaire subcomités

  • 339.01 Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest
  • 339.02 Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest
  • 339.03 Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze paritaire subcomité’s zijn bevoegd voor werkgevers die een of meerdere van volgende activiteiten uitoefenen:

  1. het kopen, laten slopen, laten bouwen, laten verbouwen, verkopen, beheren, huren of verhuren van gebouwen in het kader van de sociale huisvesting;
  2. het kopen van gronden bestemd om ingericht of wederverkocht te worden met het oog op de oprichting van de in punt 1 bedoelde gebouwen;
  3. het uitvoeren van werken van algemeen onderhoud aan gebouwen verworven in het kader van het maatschappelijk doel.

De paritaire subcomités zijn niet bevoegd voor de werklieden die gewoonlijk renovatie- of bouwwerken uitvoeren aangezien zij vallen onder PC 124.

Werking?

De paritaire subcomités zullen pas effectief kunnen werken nadat hun leden werden benoemd. De geïnteresseerde organisaties werden verzocht om binnen de maand die volgt op de publicatie van het bericht betreffende de samenstelling van paritaire subcomités in het Belgisch Staatsblad, mee te delen of zij wensen vertegenwoordigd te zijn en het bewijs te leveren van hun representativiteit.

De paritaire subcomités zullen onafhankelijk van elkaar kunnen werken. De cao’s gesloten in een paritair subcomité moeten immers niet goedgekeurd worden door het paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (PC 339.00).

Zolang er geen cao’s zijn afgesloten in de paritaire subcomités zullen de huidige cao’s die van kracht zijn in PC 339 van toepassing blijven.

 

Bron: Bericht betreffende de samenstelling van paritaire subcomités, BS 16.10.2018; KB van 30.07.2018 tot oprichting van paritaire subcomités voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid, BS 24.09.2018.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.