Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Politiek verlof burgemeester bij een noodsituatie

By 31 juli 2023No Comments

Politiek verlof voor burgemeesters houdt in dat ze recht hadden op afwezigheid (zonder loonbehoud) voor de tijd die hij/zij nodig heeft om het ambt op een normale en doorgaans voorzienbare wijze te kunnen uitoefenen.

In het kader van het gewone politiek verlof kan de werknemer kiezen tussen:

  • een systeem van vermindering van prestaties gedurende maximum twee arbeidsdagen per week;
  • een systeem van volledige schorsing gedurende minstens twaalf maanden.

Een recent gepubliceerde wet voorziet een uitbreiding van het politiek verlof (met loonbehoud) voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de privésector en die het ambt van burgemeester uitoefenen in geval van een noodsituatie. Het loon wordt vastgesteld volgens de wetgeving betreffende de feestdagen.

Onder “noodsituatie” wordt verstaan: elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het maatschappelijke leven in de betrokken gemeente of stad veroorzaakt of kan veroorzaken, zoals een ernstige verstoring van de openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van personen en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen.

Er wordt voorzien dat indien er zich een noodsituatie voordoet als gevolg waarvan de buitengewone en aanhoudende beschikbaarheid van de werknemer in zijn hoedanigheid van burgemeester onontbeerlijk is, de betrokken werknemer boven op het bestaande recht, het recht heeft om van het werk afwezig te zijn gedurende maximum het aantal arbeidsdagen dat hij wekelijks moet presteren (en dit zolang de noodsituatie duurt).

Gedurende de duur van de noodsituatie zal de werknemer ook normaal loon behouden voor het gewone politiek verlof wanneer deze dagen worden opgenomen tijdens de noodsituatie.

De werknemer die gebruik wenst te maken van het recht op afwezigheid bij een noodsituatie, is ertoe gehouden de werkgever vooraf te verwittigen. Indien dit niet mogelijk is, moet hij de werkgever zo spoedig mogelijk verwittigen.

De werknemer moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan. Op verzoek van de werkgever moet de werknemer de noodsituatie op gepaste wijze bewijzen.

De nieuwe regeling is van toepassing voor het politiek verlof dat wordt genomen vanaf de dag van de inwerkingtreding van deze wet (zijnde 24/07/2023).

 

Bron: Wet van 27 juni 2023 tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, BS 14 juli 2023. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.