Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Procedure voor de inning van sociale zekerheidsschulden – nieuwigheden

By 25 juni 2019juni 27th, 2019No Comments

Sinds 2017 doet de RSZ de inning van sociale zekerheidsschulden bij voorrang via dwangbevel in plaats van via dagvaarding (gerechtelijke invordering).Deze maatregel werd genomen in uitvoering van het Justitieplan om zo het werk van de rechtbanken te verlichten.

Een recent arrest van het Grondwettelijk Hof (d.d. 04/04/2019, BS 10/05/2019) heeft van deze wetgeving deels vernietigd.

De RSZ zal voortaan een verplichte procedure moeten volgen alvorens over te gaan tot invordering van sociale zekerheidsschulden via dwangbevel.

De RSZ zal de schuldenaar via aangetekend schrijven of via een bericht in de E-box een laatste ingebrekestelling sturen met een boekhoudkundige verantwoording van de ingevorderde bedragen alsook op straffe van nietigheid het volgende vermelden :

  • de mogelijkheid van invordering bij dwangbevel binnen de maand vanaf de ingebrekestelling als de schuldenaar niet overgaat tot betwisting en geen afbetalingsplan vraagt en verkrijgt;
  • de mogelijkheid tot betwisting en de daarvoor geldende regels;
  • de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen via aangetekende brief.

Indien de schuldenaar een afbetalingsplan heeft verkregen en deze de termijnen strikt naleeft, dan schorst dit de invordering van sociale zekerheidsschulden via dwangbevel of dagvaarding.

Voortaan zal verzet mogelijk zijn via hetzij door middel van een dagvaarding aan de RSZ bij deurwaardersexploot betekend, hetzij door middel van een verzoekschrift op tegenspraak, en dit binnen een termijn van één maand (i.p.v. binnen de 15 dagen) te rekenen vanaf de betekening van het dwangbevel.

 

Bron: Wet 1 december 2016 tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot opheffing van hoofdstuk III, afdeling 3, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat betreft de invordering door middel van dwangbevel door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en tot wijziging van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid, BS 29 december 2016; Wet van 26 mei 2019 tot uitvoering van interprofessioneel akkoord 2019 – 2020, BS 17 juni 2019; GwH 4 april 2019, nr. 49/2019,  BS 10 mei 2019. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.