Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Regering bereikt akkoord m.b.t. het interprofessioneel akkoord 2023 – 2024

By 29 november 2022december 1st, 2022No Comments

De federale regering is het op 28/11/2022 eens geworden over het loonkader voor de komende twee jaar.

Tweejaarlijks onderhandelen de sociale partners (Groep van 10) over een interprofessioneel akkoord (IPA) waarin een aantal zaken geregeld die de kapstok vormen voor verdere onderhandelingen op sectorniveau en op ondernemingsniveau.

Een van de onderdelen van het IPA is de koopkracht met name de loonnorm. De loonnorm (de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling) wordt om de twee jaar vastgelegd en bepaalt hoeveel de loonkosten maximaal mogen stijgen. In dit geval gaat het over de jaren 2023 en 2024. Het doel van de loonnorm is om ervoor te zorgen dat de Belgische loonkosten niet sneller stijgen dan die van onze buurlanden zodat onze economie competitief blijft.

Aangezien de sociale partners niet tot een akkoord komen, heeft de Regering het dossier terug in handen genomen.

Loonmarge

Om het concurrentievermogen van onze bedrijven overeind te houden, is de loonnorm vastgesteld op 0% voor 2023 en 2024.

De loonnormwet voorziet dat de indexeringen en de baremieke verhogingen altijd worden gewaarborgd en niet worden meegenomen voor de berekening van de loonnorm.  Ook andere loonelementen worden niet meegerekend voor het bepalen van de loonnorm (vb. niet-recurrente bonus, winstpremie, innovatiepremies, bijdrage in sociale pensioenstelsels,….).

Koopkrachtpremie

Er wordt voorzien in een eenmalige koopkrachtpremie (vergelijkbaar zijn met de “coronapremie”) dien in 2023 zal worden uitbetaald in alle bedrijven en sectoren waar werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers een akkoord hebben bereikt over de invoering ervan. Dit moet bedrijven die de afgelopen maanden goed hebben gepresteerd, de mogelijkheid geven de inspanningen van hun werknemers te belonen, in een uitzonderlijke economische context als gevolg van de oorlog in Oekraïne en het effect van deze oorlog op de energieprijzen.

Deze koopkrachtpremie bedraagt maximaal 500 euro voor bedrijven die goede resultaten hebben geboekt. Voor bedrijven die een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald kan deze premie maximaal 750 euro bedragen. Er wordt daarbij een ontspanningsroute voorzien voor bedrijven die de financiële ruimte niet hebben.

De premie is vrijgesteld van belasting voor de werknemer en 100% aftrekbaar voor de onderneming. Deze premie zal onderworpen zijn aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%.

Concreet

Het voorstel van de regering zal voorgelegd worden aan de sociale partners. Ofwel gaan ze hiermee akkoord ofwel indien ze niet akkoord gaan, zal de regering via een koninklijk besluit de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de periode 2023-2024 vastleggen.

De vakbonden hebben ondertussen reeds aangekondigd om in gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale betoging te houden  op 16 december 2022 tegen het voorstel van de regering.

Opgelet: aangezien er sectorale akkoorden gesloten kunnen worden over de toekenning van de koopkrachtpremie is het aan te raden om de resultaten van de sectorale loononderhandelingen af te wachten alvorens de onderhandelingen op ondernemingsniveau te voeren.

 

Bovenvermelde bespreking is onder voorbehoud van wijzigingen en publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: https://www.premier.be/nl/koopkrachtpremie-voor-werknemers-van-bedrijven-die-goed-hebben-gepresteerd.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.