Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sociaal passief eenheidsstatuut – uitbreiding nominatieve lijsten

By 31 juli 2019No Comments

In ons artikel ‘Sociaal passief eenheidsstatuut van kracht vanaf 2019’ en ‘Sociaal passief: spreiding vrijstelling over 5 jaar’ informeerden wij u reeds over de fiscale vrijstelling voor het sociaal passief eenheidsstatuut.

De wet eenheidsstatuut (WES) beoogde een gelijkstelling van de opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden. Dit heeft tot gevolg dat de ontslagkost voor de werkgevers hoger kan liggen dan voor de invoering van de WES.

Om de werkgevers tegemoet te komen werd hiervoor een nieuw sociaal passief ingevoerd waardoor de werkgevers een bijkomende belastingvrijstelling kunnen genieten op de winsten en baten van de vennootschap.

De werkgever die gebruikt wil maken van de fiscale vrijstelling van het sociaal passief moet een nominatieve lijst bijhouden. Een KB van 13 juni 2019 wijzigt een aantal zaken aan deze verplichting.

Het gaat met name om:

  • De verplichting om de nominatieve lijsten jaarlijks elektronisch door te sturen naar de FOD Financiën. Dit zou verlopen via de Belcotax-applicatie, maar de exacte werkwijze en modaliteiten moeten nog verder bepaald worden.
  • De uitbreiding van de gegevens die moeten voorkomen op de nominatieve lijst.

Voor elke werknemer moet de nominatieve lijst verplicht te volgende elementen bevatten:

  • de volledige identiteit, het nationaal nummer of het bisnummer;
  • de datum van indiensttreding;
  • de anciënniteit verworven binnen het eenheidsstatuut;
  • het bedrag van de vrijstelling;
  • in voorkomend geval, de einddatum van de arbeidsovereenkomst;
  • in voorkomend geval, het bedrag dat is opgenomen in de winsten en baten van het belastbaar tijdperk
  • de bruto belastbare bezoldigingen die aan de werknemer zijn betaald of toegekend met inbegrip van de sociale werknemersbijdragen, in voorkomend geval de beperken tot het vastgestelde maximumbedrag.

 

Bron: KB van 13 juni 2019 tot wijziging van artikel 46 quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut, BS 4 juli 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.