Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Standpunt RJV betreffende gelijkstelling jaarlijkse vakantie en tijdelijke werkloosheid corona bij uitzendkrachten

By 28 februari 2022No Comments

Uitzendkrachten die in 2021 tewerkgesteld waren, en op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona gezet zijn, ontvangen voor deze dagen ook het wettelijk vakantiegeld in 2022 gelet op de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona met daadwerkelijke werkdagen voor berekening van de dagen jaarlijkse vakantie en het wettelijk vakantiegeld in 2022.

Bijkomend neemt het RJV, net zoals de RVA een soepeler standpunt in wanneer de uitzendkrachten zich in de volgende situatie bevinden:

‘De uitzendkracht heeft gewerkt en heeft arbeidsovereenkomsten met enkel dagen coronawerkloosheid gehad. Hij neemt vervolgens individuele vakantiedagen (maximum 4 weken) buiten een arbeidsovereenkomst. Deze onderbreking in de arbeidsovereenkomsten wordt onmiddellijk gevolgd door overeenkomsten met enkel aangegeven dagen coronawerkloosheid.’

De periode van onderbreking tussen de arbeidsovereenkomsten omwille van vakantie wordt geneutraliseerd en de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona in de arbeidsovereenkomst die volgen op de onderbreking worden gelijkgesteld indien cumuluatief voldaan is aan de volgende 2 voorwaarden:
– De aangegeven dagen coronawerkloosheid moeten erkend worden door een attest van de RVA.
– De gepresteerde dagen worden aangegeven bij dezelfde werkgever voor en na de dagen coronawerkloosheid.

Indien voldaan is aan de voorwaarden, worden deze dagen gelijkgesteld en meegenomen in de berekening van het bedrag en de vakantieduur 2022.

Bron: FAQ – COVID-19 / Coronavirus RJV

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.